Κλειστό

Do some data entry

39 freelancers are bidding on average £92 for this job

Webxpert4u

Hello, I am ready to copy paste data from website/Pdf file to excel manually or auto. Please provide me exact source of data so i can check quantity of data and can quote you exact amount and time of delivery. LETS Περισσότερα

£180 GBP σε 3 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.9
khushh07

Hi, I understand the project requirements and willing to start as soon as possible. Kindly share the details and I will deliver with high quality. Looking forward to work with you. Thanks & Regards Khushi India

£75 GBP σε 2 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
6.8
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

£150 GBP σε 2 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
6.3
Venkat2011sri

Hi, I am working as a freelancer since 12 years and completed 1500 projects. I assure you 100% accuracy in the delivered work. I look forward to work with you. Please provide me an opportunity to get started and prove Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.3
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed se Περισσότερα

£20 GBP σε 3 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.1
Nitu1988

Hello sir, I am interested the data entry job you posted. I have experience almost all kind of data entry work. So data entry is quite easy for me to do. I have some sample for [login to view URL] you want I can send it to you. I Περισσότερα

£100 GBP σε 5 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
4.9
subhashkadwashra

Hello I'm full time hardworking freelancer and I believe in quality work that meet the clients Expectations and satisfied the clients. I would like to work on this project, let's discuss your project in more details. Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.9
data0707entry

I can assist you in Excel work. kindly contact and discuss the details. I am a full time and responsible freelancer for 4 yrs, experienced in Data Entry, Basic web search, product uploading, Copy Typing, Online w Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
4.3
sg11513

Hi, Greetings! I have expertise in web research and data entry assignment using sources like linkedin, hoover, jigsaw and other unique sources. kindly have look on the attached our previous sample work sheet. we can Περισσότερα

£88 GBP σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
phongpp2000

Hi Sir, can you give to me more detial your project ? I can start to working your project now thanks Phong

£38 GBP σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
moumitasarker

Hello/Dear Hiring Manager, I have read your job description. I have proper experience Web Search job like, Date collect in various website and prepare into excel/Google sheet, Web research, internet research, market Περισσότερα

£23 GBP σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.6
itsmugunthan

Difference = μ (C/W 100%) - μ (Exam 100%) Estimate for difference: 0.89 95% CI for difference: (-3.34, 5.11) T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0.41 P-Value = 0.680 DF = 360

£150 GBP σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
malaminsanto

Hello, I have read the job description and applying as a candidate for the task. I have comprehensive experience in Data Entry, Excel, Lead generation, Web Research, Web Scraping, Email research, Data Mining, Interne Περισσότερα

£20 GBP σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
rakshitdadhich

Greetings! My Name is Ram dadhich and I am an expert in Microsoft excel/ Data entry. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. I feel I am best fit to complete your project. I have 10 y Περισσότερα

£61 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
Mirvkl

Dear employer, I’m a professional spreadsheet user. And experienced at data entry. I’ve been doing this for 2yrs and such jobs are my daily practice. This is my first time on this site and hence you can see that I do Περισσότερα

£55 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
druey1221

My service is all about efficiency, speed, accuracy, professionalism and guarantee will satisfy your needs.

£23 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elryumyum

Greetings! I would like to express my interest in a position you have posted.. With my experience, I believe I am a strong candidate. I am more than confident to say that I can make a step forward in helping the com Περισσότερα

£111 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pking139

English native, ready to start immediately. Please forward your request for accurate quotation.

£44 GBP σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ridabzeyad

Dear sir, I promise to do my best to complete your project with the skills i have to deliver it right om time, please consider my offer and i will not let you down. Thank you.

£166 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0