Κλειστό

Do some data entry

17 freelancers are bidding on average ₹21421 for this job

iamrowena23

Hello, I'd like to be considered for your Data Entry position. I have accomplished Data Entry tasks using MS Excel before and I have samples of my works on my portfolio. I have a 50WPM typing speed with 100% accurac Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.5
supiccane

EDUCATION AND TRAINING ▪ Gymnasium of Bugojno ▪ Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad Safety engineer ▪ Marketing company training Analysis of the market by Phillip Kotler method “Market Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
oleul05

Dear Sir, I read your job in www.freelancer.com and my skills match with your job very much. So that i am interested to apply your job. And i wish to serve you if you give me the opportunity. I have 4 years of expe Περισσότερα

₹27777 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sherryzhang2000

Dear Sir or Madam, I have strong Accounting & Financial background, Worked in Bookkeeper to CFO in China position, and Accounting Manager in U.S , currently I am working in accounting firm. Proficiency in data proc Περισσότερα

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nandhakumar1979

hi, I have some experience with spread sheets and word. And my typing speed also good. I will be punctual and efficient. If you select me this would be my first project that's why I am ready to do with minimum budgets. Περισσότερα

₹14444 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
v11071982

i am very good in data entry. just give brief detail about your entry. how many words you have or how many pages you have. i can do best job for you.

₹17777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PreciousNisperos

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sunny10031997

I work with perfection.

₹13333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arbhatta

I am experienced in this field for 2 years and can work diligently towards this project and many more too.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Macel18

I can do typing in 80-90% of accuracy. I am a fast learner. I've been working as an Encoder and Executive Secretary for 10 years. I am looking for a company that I can share my knowledge and skills in typing.

₹14444 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shakibul267

Dear concern, I read your work details. I think i can do this. Because do this type work [login to view URL] accept me. Thanks shakibul267

₹22222 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Zulqarnai

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elia2000

Hay my name is Lia from Indonesia. Microsoft word is my skill, please give detail for this job. i will do the best and finish on time

₹22222 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Jhawarricha

A proposal has not yet been provided

₹16666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vbasiana

I worked as Secretary or shall i say Document Control to be specific. I logged and managed all the letters coming in and out of the office into a register i designed myself. I am well oriented with the Microsoft Office Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹22222 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nicknititat

A proposal has not yet been provided

₹33333 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0