Κλειστό

Do some data entry

43 freelancers are bidding on average $400 for this job

manjurul786

Hi, I have read and understand about your project needs. I am a very experienced data entry person. I know all types of data entry works. I can collect information from internet and put those information to data by Περισσότερα

$300 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
1.7
$600 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
watsonflakes

I have worked as an intern in data entry and data processing field for the past five months with enough skills in office packages and related data processing software.

$255 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$444 USD σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adverkiller

I have good typing speed in excel both alphabetic and numeric. you can trust on me.

$266 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iyaomiye

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lakmi1986

Dear Sir/Madam, I am expert in using excel, word, copy typing and data entry in less time. I have 4years experience as a data entry operator in a pvt company. If you hire me, I can completed this very carefully and Περισσότερα

$400 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mireladalipaj

Since i'm a history student i think i have some of most important data entry skills, good memory and being very cautions about every detail. Also i've worked many times as a phone operator and i'm really quick at solvi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
benjom

hey. i am positive i can do this job carefully and fast due to my vast experience in this field which rarely miss data entry so i know how data entry works . please contact me so that we discuss this project further Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mforhad17

Hello, I have also worked for many years of my career as a data entry worker in a privet company. I'm expert in using excel & data entry in less time. So i wish to work with excel & word packages and i have good typi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Muthuvel3

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
robilynvelasco

A proposal has not yet been provided

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohamohsen10

am used to work as project management engineer for data control so i'm perfect using excel, if you picked me i will get done as quick as i can. and you will not regret it

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shknims96

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cats22451

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0