Κλειστό

Do some data entry

33 freelancers are bidding on average $23 for this job

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(109 Αξιολογήσεις)
6.1
$25 USD σε 1 μέρα
(58 Αξιολογήσεις)
5.3
sujonmax2

Dear sir, Greeting, Old account has been closed new account start work. I've extensive experience doing the work very [login to view URL] work will be absolutely perfect and sound which can able to make you 100% satisfactor Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
5.0
motin789

Dear Sir/Madam, Thanks for Your Clear Project Descriptions. I am a Professional & Authentic Freelancer. I'm very interested to do your job. I have a dream to establish My online career with the help of prominent s Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.2
$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
TiagoRibeiro1992

I have a lot of experience with Excel Spreadsheets, so I would be a good appliant for this type of job.

$25 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
ngwanshin

A proposal has not yet been provided

$26 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
frwebsolutions

Hi, My name is Fedelito Recillo and I am a full-time freelancer. I see your job post and I am interested. I do believe that with my knowledge, skills and experience working on Elance/Upwork, I can do the job better Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smartestworker

Greetings I am new in freelancer with no reviews or recommendations but i believe my skills will definitely put a smile on your face once you assign me this job. I am keen to detail and have extensive experience in Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mahmudmilon

Dear Sir, I am willing to work with you. I am data entry, data scraping, web research, exel/spreadsheet work expert. I have great skill in those work . I worked a lot of work like those with local bu Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
0.2
esnnaka

A proposal has not yet been provided

$10 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aladawah

Hello sir, I have an advanced certificate in Excel. Please let me know if you are interested.

$20 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VitaliixENxRUxRO

I am a Certified in Excel specialist and advanced user of MS Office, Web Applications, Databases, and Administrative Tools. I used my Excel skills for analytics in companies as PayPal, Pfizer and MyBet. I also hol Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
benghazi08

I had the experience and skill in Data Entry and Excel. Speed and accuracy in the performance of such tasks is what we always put him at the top of my priorities.

$17 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hebertmolina

Natural born programmer with strong computer skills. Ready to start. Waiting for further instructions.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Liaquatmalik

Dear i am expert in Excel work and its functions like Conditional Functions, Error Information Functions,Excel Date and Time Functions, Extracting The Components of a Date,Extracting The Components of a Date. More a Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
antoinettefoord

i am a secretary and good in computer work

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aydanbarreto

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shalonalif

I am professional database programmer. I think I can do well for you and your responsible jobs. I also want to assure you that I am ready to make any consideration about my given Bid rate if needed.

$16 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
celalaybar

Thank you very much for taking time to read my proposal. I can do it. I pay more attention to details in my work. I try to get best results in my projects. I am the top learner in SOLOLEARN. [login to view URL] Περισσότερα

$10 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0