Κλειστό

Do some data entry

60 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $18/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(107 Αξιολογήσεις)
6.1
Tanmoy236

I am fast accurate and at the same time understand the value of quality and deadlines. I have already done 100 works on Freelancer where majority of the works I got all 5 star rating and the employer was extremely happ Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(65 Αξιολογήσεις)
5.7
sujonmax2

Dear sir, Greeting, Old account has been closed new account start work. I've extensive experience doing the work very fast.The work will be absolutely perfect and sound which can able to make you 100% satisfactor Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(48 Αξιολογήσεις)
5.0
rejaulkarim1

Hey there, Here is an expert virtual assistant from Bangladesh. I’ve already finish some big project here in freelancer.com with excellent feedback. I’ve seen your clear job description & eagerly wishing to be a pa Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.5
Exactwork1

Hi Sir, I am able to fill spreadsheet with accuracy .I Read Your description and understand.Sir, I Also have Great Experience in Manual Typing, Word, Excel, PDF, Data Entry, Web Search, Technical Entry, Typing, Data Pr Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(17 Αξιολογήσεις)
3.7
umeshj1982

Hi, Greetings of the Day!!!, My name is Umesh Joshi, a management professional by profession & I would like to know the details of the project. I have more than 8 years of experience in the field of Data Proce Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.7
$15 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.5
schidukwana

very good and very fast at typing and available 12 hrs a day.Very hard working Candidate and want to build a very good reputation.

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ramitjap007

I have accurate, fast keying skills and sound knowledge of computer applications and have 6 years of working experience as a data entry specialist where I can maximize my accurate keyboard skills in a demanding work en Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mdkausar05

I want to do this project.I want to do this project.I want to do this project.I want to do this project.

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$18 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
K0MAL

This is kind of an opportunity I have always wanted & I cannot lie. It would be my pleasure to working with you. I am highly coefficient in the use of MS Office Utilities (word, excel, power point, visio & also front Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chendabunkasem

I am a computer science student with a plethora of experience in data entry and using spreadsheets. Because of this I also have mathematical inclinations. I am available to work almost any time of the day and am on Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shailanavila

*Get Data Entry Done* Hi, Hope well.I am a housewife and I have enough time for your data entry job.My speed is quite good 50 wps.I think I can do your work before your time requirement. You can rely upon me. Hope Περισσότερα

$17 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0
mahmudmilon

Dear Sir, I am willing to work with you. I am data entry, data scraping, web research, exel/spreadsheet work expert. I have great skill in those work . I worked a lot of work like those with local bu Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0
leekone

Hi there! I’d like to be considered for your data entry project. I have a lot of expirience in data entry job. I worked in local charity and my job was to keep records of 3000+ people where I was changing their d Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0
$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
waltkoh

15$ per hour

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Norsahela21

Greeting! My name is Nor sahela . I am new freelancer and I ‘m full time typist at home. I am also good in data entry. I would like apply this job to enhance my skill. I am hardworking, disciplined and dedication p Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0