Κλειστό

Do some data entry

25 freelancers are bidding on average $103 for this job

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.2
sujonmax2

Dear sir, Greeting, Old account has been closed new account start work. I've extensive experience doing the work very [login to view URL] work will be absolutely perfect and sound which can able to make you 100% satisfactor Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.1
$50 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
mahmudmilon

Dear Sir, I am willing to work with you. I am data entry, data scraping, web research, exel/spreadsheet work expert. I have great skill in those work . I worked a lot of work like those with local bu Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.2
sajedul3

Hi, I am very interested to your project . I am expert on this following criteria so I have no problem on this job . I am available for this job . I am waiting to reply . Thanks Sajedul

$100 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.4
waqas2413

Hi, I'm an expert in data entry, web research, graphic designing, virtual assisting, photography, Marketing, video production, computer database, and content writing. I would love to have the opportunity to discuss Περισσότερα

$222 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AkashSuresh12

A proposal has not yet been provided

$111 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
savio10

DEAR SIR , I AM GOOD IN SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH . I HAVE GOOD TYPING SPEED AND GOOD ACCURACY . I AM GOOD IN MICROSOFT OFFICE . I AM AVAILABLE FOR COMMUNICATION THROUGH CHAT , EMAIL AND PHONE Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thanh7696

I work in a company which I use Excel for all the time. Especially analyze huge data. Normally, I have done 3-4 reports per day with Excel

$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Elisha704

I am from South Africa.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
melvinexcel

i am proficient in excel , have worked as a business development manager at Byjus the learning app , hence have prior experience in the same . Kindly give me the bid and i will do it for free if future assignments can Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bivmander

Although I am a new freelancer I have a lot of experience with Microsoft Excel. Please give me a chance to prove myself, I am really hardworking guy and i wIll finish this project correct and on time. Thank you in adva Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
seema272016

I am new to freelance, and hope to have a good working experience here on freelancer. I have 1 years of experience in ms-office. plz send me the way of working on the mail. If you are interested to give me to wor Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tegre2016

Hi, I am an accomplished excel programmer and user. I am also very good at writing incisive codes,macros and generating reports that will assist any business enterprise in their venture. I can get this done with Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$66 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
michiban

Hi! My hours are flexible and can meet your time frame. Typing speed is 50wpm. Looking forward to doing business with you.

$77 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

$194 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0