Κλειστό

Do some data entry

15 freelancers are bidding on average $126 for this job

HNVY

Having good experience in Spreadsheet and typing skills. Even though this is our first freelancing project we are waiting for an opportunity.

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maisotech

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
andreadimalanta

Dear Hiring Manager, I’m very interested in your job post. I have good experience in data entry, web research, Google documents and MS Office in my previous job prior to joining Upwork. I believe my skills would be Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
luchikhatun

This is Luchi Khatun. - Data entry & social media expert. I am new to this portal, but not new in my profession. Please inform me your budget and time frame. I am highly interested for this project. Thanks

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tiger2004

please note that i have been working on excel for more than 7 years now and iam already used to handle big amounts of data i have worked as a data business analyst in sutherland global services and stream global servic Περισσότερα

$222 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pervinshova

This is Shova. This project is not more than a cup of tea for me. How much is your budget and how long will be your time frame? Thank you

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$222 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$77 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
noorsalleh

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$70 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
uzairahmedsabir

The following Points are played very important roll for completion of any type of project/task : Responsibility: (a) Completion of task with-in schedule date and time, it is major factor. Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
d3bello

here you can find the expert you need with minimal error percentage and maximum efficiency

$166 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0