Κλειστό

Do some data entry -- 2

19 freelancers are bidding on average $363 for this job

luchikhatun

This is Luchi Khatun. - Data entry & social media expert. I am new to this portal, but not new in my profession. Please inform me your budget and time frame. I am highly interested for this project. Thanks

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
andrew27brookes

I am very proficient with excel and word, as in all my management roles spanning over 20 years I have had to use excel or word often producing my own documents, from payroll, keeping track of costs, address etc of me Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ceciliacote

Hello, I'd be interested in doing this job for you. I'm fast and efficient and I can enter data into spreadsheets really easily. Thank you!

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
laxninja89

Hello sir/madam, I'm expert on data entry, web research, web scraping and other skills. I did a lot of research projects and data mining to help businesses/traders understand the market or competition. All the data wi Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
isurushammika

I am student Please select me!,I have some Financial difficulties. If your project get Very Easy I will Submit within one days

$250 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Farrahin

Hi there, I am interested in the job post. Feel free to contact me as I am always available online. Cheers, Farrah Shariff

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
eslamawad989

A proposal has not yet been provided

$666 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
efaliyev

I am open to any kind of contact and communication so you can check the progress of the work. Depending on the volume of the work, I can finish it even faster.

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Purple0rchids

After reading your project description for data entry I found a close match between my data entry skills and your needs. My data entry experience with different companies has prepared me to take more responsibility in Περισσότερα

$277 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sharyahmed007

i want to avail this offer.

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aakash23droid

Today I have found this job post, and I’m very interested in your job post involving these skills. I have good experience in data entry, web research, MS Excel , Google documents and MS Office. My typing speed is more Περισσότερα

$433 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
forrestjblodgett

Quick, cheap and professional. Plenty of data entry experience from previous civilian work and the Marine Corps. Attention to detail but quick to finish with accuracy.

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nataliareynolds

I have an open schedule and able to dedicate the next couple of days completely to the project. I have had over 10 years experience with excel and data entry.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$251 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sithcreation

Hello, I have gone through your project description and feel like this is a great job for work us together. I already have experience in data entry. Please check my portfolio. Kind regards.

$555 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sushanto23

I will complete the task in 10 days for this excel.

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohdirshad505

A proposal has not yet been provided

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0