Κλειστό

Do some data entry

45 freelancers are bidding on average $20 for this job

marefin34

Hello, I am interested in this job and available from now. I am good for this work and I am able to do this job smartly. I will do it manually. So you will get an accurate result. You can rely on me. Let me show Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.5
Halaaus

Hi my name is Hala 24 years old graduated from the department of Business Administration . I would like to apply to this job , I’m Full-time freelancer must time is online easy to contact with me , have the time an Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
clintvee

- Fluent English (Australian) - 100 WPM, 100% accuracy - years of M.S Office experience - Ex Australian Military Signals message typist - Great communication & flexible hours - I.T Certifications Will attempt to com Περισσότερα

$20 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
2.9
Abdulk1986

I am experienced accountant with expertise in Accounting, Finance, Data entry, Excel, Copy, Typing, Word, PowerPoint, Web Researcher, Pdf conversion etc.

$10 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.4
$10 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
krzysztofpanas

Hi, looks like an easy job. I am ready to start immediately. Looking forward to message from you. Kind regards, Chris

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
kurucsair

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aisha1995omran

l can do this

$10 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Purple0rchids

Working with words is a passion for me. Through different projects, I have edited and proofread hundreds of papers and written some powerful content too. I am excited at the possibility of working with you in this capa Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
basmakhaled

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
omigkenobi

I would like to do this simple task for a small amount, I have worked a actual data entry job at a actual workplace so I have prior experience, thank you for your time

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zaeemrmzk

Starting off at Freelancer hence I am ready to do the task at a lower cost. Share the details of the task and consider it done.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
snezanna

Dear Sir/Madam, I'm a graduate student with experience in data entry part-time jobs. I'm very interested about your project. I have a lot of time and can start immediately. If you choose me, consider that your project Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brendacampbell

With my extensive administrative support experience and ability to wear multiple hats, I firmly believe that I am a perfect fit for this important role and can excel at any task. I have much experience as an administr Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Kennae

Sir, i am an aerospace engineer in the making, my initial approach towards your project will be to understand what it demands and then further proceed accordingly. I can work efficiently on data entry and will make sur Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mshihan87

dear sir/madam. i like to complete your project. i have experience in excel and internet also. thanks shihan

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rahulyadav515

hi , I know your requirement and I know how to do such type of job in a fast and correct manner , but still i have 2 question how much time do u have and what is size of project

$13 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
coskunkilinc

I can do it.

$10 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0