Κλειστό

Do some data entry

14 freelancers are bidding on average ₹964 for this job

ajaykantfl

Dear Sir, I have 13 years experience in the same field, i will do this job definitely with 100% quality and on time. Thanks & Regards, Ajay Kant - New Delhi (INDIA)

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Reddy613

A proposal has not yet been provided

₹950 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
snezanna

Dear Sir/Madam, I'm a graduate student with experience in data entry part-time jobs. I'm very interested about your project. I have a lot of time and can start immediately. If you choose me, consider that your project Περισσότερα

₹950 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sithcreation

hello, I have gone through your project description and feel like this is a great job for work us together. I already have experience in data entry. Please check my portfolio. kind regards.

₹1150 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dilipsangale007

I have good hands on MS office. Be assured that your work will get completed within time.. Expecting positive response.

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shyamalilani

I have loads of experience in Ms-Excel. When you work with me in addition quality and speed . you can except responsive and professional communication.

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MRB10

• Dear sir, With due to respect, I beg to state that I am a freelancer from Bangladesh, I want to draw you attention in this regard that I am working Data Entry ,Web Research and I am giving the best and satisfa Περισσότερα

₹600 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
basmakhaled

A proposal has not yet been provided

₹750 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kumarrishabh2410

hello there, i have an experiance of data entry and iam punctual regarding my deleverables. high accuracy and timely delivery is priority

₹1050 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
luchikhatun

This is Luchi. -Data entry & social media expert. How much is your budget and how long will be your time frame? Please ! provide more details. Thank you

₹600 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
clarasmith65

I am capable of handling any kind of project that comes along, and love to start working on anything without being told what to do. My objectives for any business is to work as though you want to strive and do your bes Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ashmisoman5

A proposal has not yet been provided

₹750 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arnokurniawan

i need money i will do this job perfectly but i use open office calc a had learn some mathematics past year ago

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mrsaleem96

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahmadawad93

I am ready to work your job now with low paid and fast time, you can try the job with me, and I think you will be satisfied

₹600 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Kashyapbakori

A proposal has not yet been provided

₹600 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tzanakos

Hello! I am en engineer and I mobed to Germany a few days ago, so I need some extra money for my beggining. I have a long experience in data entry and excrel due to the nature of my job. I want to make your project d Περισσότερα

₹900 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0