Κλειστό

Do some data entry

48 freelancers are bidding on average $408 for this job

sandroshubladze

Pm me anything you need I can do everything what is about data and excel. so feel free to contact ask any question and give me further explanation about project thank you cya waiting for your response

$277 USD σε 5 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.1
$333 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
trueinfos

I am an Excel expert with data entry projects will complete the work with quality and delivery on Time

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.0
AiRiFiEd

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zunairazahid916

A proposal has not yet been provided

$466 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sajidkool

Hello I am willing to work in your project. I did work in many data entry project before. And you can count on my time management. Thank you.

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
datainsta

Hi there, I bring a very strong skill set to table and I am very confident that I will be able to deliver this project in the highest quality with total commitment and dedication. Looking forward to your response so Περισσότερα

$333 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
marabel68

Data entry is one of my skills developed as a freelancer and I do believe that I can deliver the desired output for the project.

$411 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thirdricohermoso

Hi, I wanna be part of your data entry project. I hope we can work together. I am familiar with excel spreadsheet and I think I can do this. Thank you!

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
donlex2016

am highly skilled in data entry skills that i have perfected in years of work,good data presentation and easier layout which leads to better understanding and high performance at work

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$266 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
coolmubeen

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
IslamArafat

I am looking forward to this opportunity as i have good related experience from my job as technical support engineer for one of the biggest telecom companies in USA, went through the process of classifying customers em Περισσότερα

$600 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Aera17

HI Good day! I am Aera and I can do your data entry for a minimum of 2 days! I am hard working and I value time so I can assure you that my job is on time and is beyond your expectation.

$277 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Kushan333

A proposal has not yet been provided

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0