Κλειστό

Do some Excel work

16 freelancers are bidding on average ₹1156 for this job

₹600 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sndppathak

Hi, I have read the project description and understood your requirements. In order to make your project a success, you need someone who has ample experience in working with MS Excel and a keen eye for detail, both of Περισσότερα

₹1250 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mfriendz

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Adnan2315

Hi.. I am new in this website but I have good working experience in Upwork...I have understood your projrct and I have good experience in MS Office including Excel and Web Research.... If you chose me to give this pro Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Jhawarricha

A proposal has not yet been provided

₹1150 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TeamMokz

I know excel very well. I can make formulas and do a lot of shortcuts to make the job much accurate and fast.

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jubielyn

I've worked as a data encoder for almost 2 years keeping and maintaining hard copies of sales forms, receipts, sales invoice and other sales file. I obtained information, documenting or recording information in Microso Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shailyjain1206

Hi, I am actively working on advance excel, VBA etc so I would be able to complete your work and that too the very low price.

₹850 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1150 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dhavalnanda

A proposal has not yet been provided

₹600 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hemaldrandeniya

A proposal has not yet been provided

₹1000 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nehelson

Using excel is part of my daily job. I will make sure to treat this project carefully and to finish it on time. Feel free to contact me via email if ever you have something you want to discuss.

₹1140 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ajayjangid347

i surely done this work.

₹1500 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nicknititat

A proposal has not yet been provided

₹1450 INR σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0