Ολοκληρωμένο

Do some Excel Work

Ανατέθηκε στον:

ianfosgate23

Hello there! I'd like to assist you in your project, I'd like to know the project details first on what exactly I will do? I have done accurate data entry and research for my clients. Feel free to discuss the projec Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.1

24 freelancers are bidding on average $25 for this job

dpune

Hi, I have more than 14 years of data entry exp and I am expert in this kind of work. Please send me more details so that I can estimate cost and time better. I have completed more than 280 projects. Ple Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
6.3
eltamarisa85

Dear EdisonJong, I can start now to copy information from website of tour business in Bali. I don't have any work for this time, so i can spend all my time. I have completed some web research project before, feel free Περισσότερα

$29 AUD σε 1 μέρα
(148 Αξιολογήσεις)
6.4
deepabittu

Hello Sir, I have 5+ member team sir my team have good experience of data entry [login to view URL] my team ready now for this [login to view URL] my team give you good [login to view URL] Regards Deepabittu

$15 AUD σε 1 μέρα
(198 Αξιολογήσεις)
6.2
masud0012

I am ready to start right now.I am a full time dedicated freelancer. Dear Hiring Manager, I have read your job description carefully and I’m very considering your job such as these capabilities. I have fantastic expe Περισσότερα

$15 AUD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
5.6
BithiXpert

Hello Dear, I am an expert in Copy Typing, Data Entry, Data Processing, Excel and I am really interested in your project. I am available to start working on it now. I work efficiently and will finish in a timely manne Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(111 Αξιολογήσεις)
5.8
$31 AUD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.5
atifdar

Hi there, Data entry, Web Scraping expert here I will analyze the website and will copy paste the required information to spreadsheet with 100% accuracy Feel free to award Thanks

$18 AUD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.1
engsalauddin

Greetings I've read your brief and it is visible that you are interested to work. I am a preferred freelancer who has 4 years' experience in different field such as Data Entry, Excel, Web Scraping, Web Research & ot Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.2
rejaulkarim1

Dear Sir/Mam, This is Tanbir Ahmed an expert virtual assistant from Bangladesh. As a virtual Assistant I’ve already finish some big project here with excellent feedback. I’ve seen your clear job description & eage Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.5
tanjirdramatist

Dear Hiring Manager, I have read your job description. I am Data Entry, Data Processing & Web Research expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. After seeing Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(65 Αξιολογήσεις)
4.7
ElaineTeo

All work is delivered with high quality standards, without errors.I'm looking forward to serve you, on your available task. Kindly send me a message discuss your project.

$30 AUD σε 5 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
4.5
mediyhnl

Hi, may I know more details about the job? Thanks, Medi

$30 AUD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
shafaqat11

Hello Sir, How are you? I have read the project and understand your requirement. I am a highly trained on Data Entry ,Web search, Web scraping Expert with great knowledge of Excel. I also can do manual/ automate Περισσότερα

$12 AUD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.5
adilsyed123

Expert here to do and complete this project professionally and quickly, I have done similar projects, I can do trial work before hire me sir , will wait for your. THANKS

$20 AUD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
3.6
friendfeed

Dear Client I am 12 years experienced data research worker and delivers exactly what you are looking for. I worked on many research and copy paste the info in excel spreadsheet and delivers to clients and i work Περισσότερα

$17 AUD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.0
delwar923

I can do this project I hope successfully in this work ,I understand and complete in this work right time please contact me as soon as early……….thanks

$20 AUD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
linanofita

Hello, I can help you to find the information data that you want. I'm Indonesian native speaker and I live in Indonesia, so I hope I can bring more better result about any Information that you want from Indonesia espe Περισσότερα

$25 AUD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
charmabad

Hello, I'm writing to express my interest in the data entry work. I'm only new to freelancing but I'm very able and can follow instructions. I'm also no beginner in data analysis as I used to work as an assistant fi Περισσότερα

$20 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
omarfarukmunna

Hello, I read this job description and understand that I am perfect for this job. If you hire me, I can complete your job very carefully and satisfied you by my work. Selecting my bid promises 100% satisf Περισσότερα

$23 AUD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
syngie

Writing is a passion that I have turned into a profession.I love what I do. .I am an experienced researcher and academic writer.I have assisted many clients pursuing their undergraduate and master's degrees helping the Περισσότερα

$35 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0