Κλειστό

Do some Excel Work

31 freelancers are bidding on average ₹5730 for this job

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed se Περισσότερα

₹7216 INR σε 3 μέρες
(444 Αξιολογήσεις)
7.4
katilinas

Hello. 30 % of employers hiring me once hired me again. I have experience in the same. I CAN do this job, and do it well!

₹7370 INR σε 3 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.2
aniket251185

Hi, I am felxible with payments whatever you decide. Here is a little about myself---- I'm expert in Data Entry Analyst - Excel Worked with MNC like Bank of New York Mellon (BNY Mellon)& WNS based in Pune. Have Περισσότερα

₹6666 INR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
pateldhrumil

Hello I am Dhrumil, a motivated and expert freelancer. I am ready to get this job done for you quickly and within your budget. I have 3 years of experience with data analysis, data entry, spreadsheet work and man Περισσότερα

₹2777 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
edrisaafrican

Hire me and i do the job for you. i have the skills, experience, and i am time cautious with my clients. Yes i believe i am new on this platform and you may check to see my reviews and i don't have any. But there is Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
amitcho007

A proposal has not yet been provided

₹4444 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VINODKVERMA86

i have 15 year experience i retail sector as data entry cum accounts handling work and i have PGDCA and i hope complete your given project at a given time with accuracy

₹8888 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
syamlal0706

A proposal has not yet been provided

₹5832 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abidsaeedjutt

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Akarshi23

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
avarney92

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ranjan2690

A proposal has not yet been provided

₹3000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahmedrakha3

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jalalshah28

A proposal has not yet been provided

₹4444 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1750 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gauravagarwal94

If i get a chance, it will be my 1st freelancing project. I will not you down. I really want to test my skills. If not satisfied then you have every right to stop the pecuniary transaction.

₹2450 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rohithkiran

One project at a time makes me focus fully on individual project

₹2250 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0