Κλειστό

Do some Excel Work

32 freelancers are bidding on average ₹5598 for this job

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed se Περισσότερα

₹7216 INR σε 3 μέρες
(386 Αξιολογήσεις)
7.3
katilinas

Hello. 30 % of employers hiring me once hired me again. I have experience in the same. I CAN do this job, and do it well!

₹7370 INR σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.3
pateldhrumil

Hello I am Dhrumil, a motivated and expert freelancer. I am ready to get this job done for you quickly and within your budget. I have 3 years of experience with data analysis, data entry, spreadsheet work and man Περισσότερα

₹2777 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
luchikhatun

This is Luchi Khatun. - Data entry & social media expert. I am new to this portal, but not new in my profession. Please inform me your budget and time frame. I am highly interested for this project. Thanks

₹1500 INR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.0
jalalshah28

A proposal has not yet been provided

₹4444 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahmedrakha3

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ranjan2690

A proposal has not yet been provided

₹3000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
avarney92

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
heetvyas

Hello I am,Heet a motivated and expert freelancer. I am ready to get this job done for you quickly and within your budget. I have 3 years of experience with data analysis, data entry, spreadsheet work and many ot Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Akarshi23

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abidsaeedjutt

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
edrisaafrican

Hire me and i do the job for you. i have the skills, experience, and i am time cautious with my clients. Yes i believe i am new on this platform and you may check to see my reviews and i don't have any. But there is Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
syamlal0706

A proposal has not yet been provided

₹5832 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VINODKVERMA86

i have 15 year experience i retail sector as data entry cum accounts handling work and i have PGDCA and i hope complete your given project at a given time with accuracy

₹8888 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amitcho007

A proposal has not yet been provided

₹4444 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1750 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gauravagarwal94

If i get a chance, it will be my 1st freelancing project. I will not you down. I really want to test my skills. If not satisfied then you have every right to stop the pecuniary transaction.

₹2450 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0