Κλειστό

Do some Excel Work -- 2

33 freelancers are bidding on average $140 for this job

$250 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
Guruchandar

I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed projects like this. I have excellent command over English. I am a hard wor Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.8
Cleandesks

With more than 7 years of work ex as a senior data entry operator at GetFriday, India's leading virtual assistance company, I can get the job done with much hassles. I assure you of 100% results with minimal or no erro Περισσότερα

$166 USD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
sandroshubladze

Hello, I have great experience in excel and office jobs. So, feel free to contact with me and ask any questions you have

$244 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
fcueno

Accurate, fast keying skills and sound knowledge of computer applications. Proven ability to collect and manage information efficiently and accurately. Excellent written and verbal communication skills and a strong des Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
AnaOrtizRamirez

Hello, I am Ana Ortiz from Mexico City. I'm really interested in the job. I actually work as a personal assistant of a Canadian digital agency called BlueBand Digital. My main tasks are data entry, administration activ Περισσότερα

$177 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
Jul13

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
decodingtheworld

Hello, My name is Ubair Usmani and I would like to work with you on this project. I have more than five years of experience working as an excel spreadsheet and macro developer. I have good experience of manipula Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LorellyJordan82

I have experience on data bases on excel, I´ve worked for 10 years in finance and accounting departments, also I´ve built small macros for make easier their daily [login to view URL] analizing data bases with pivot Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
forrestjblodgett

Quick, cheap and professional. Plenty of data entry experience from previous civilian work and the Marine Corps. Attention to detail but quick to finish with accuracy.

$122 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thanujaabhi

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pandeyshubham

I completely understand the value of time, I will ensure that the work gets finished before the deadline.

$126 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ayshka

Will Love to be hire for this position

$127 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
digitalacadamy0

We have best employees for this work

$150 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Munsifalsaadeh

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Yasminhibha

Dear Sir, I am writing to express my interest in working for your project.I am currently working as a Full-Time Freelancer.I have a wide range of skills and experience in Data entry field. I promise I will do t Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AryaNYoung

Hello, I am Nikeisha Young, a driven and motivated freelancer who provides writing, editing proofreading services. Upon reading your job description, I came to the realization that I would be perfect for this job, a Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Hassanyousef91

due to my working skills, i will more than happy to apply for this task, i am working as supervisor reservation in hotel, very good knowledge of excel

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0