Ακυρώθηκε

Do some Excel Work

21 freelancers are bidding on average ₱18772 for this job

yogisharma66

Hey there, I have read your job description and i am very confident about doing this Work. Let me introduce myself, My name is Sumit Kumar and have done my Engineering from University of South Carolina. I am a workin Περισσότερα

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Bayezidah

i will do your work 100% perfectly. i have experience at data entry, ms office , photoshop, graphics . give me this work

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
karenquing

I am a responsible person who makes sure that the work assigned will be done accurately and on time.

₱11111 PHP σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shubham14795

I put my best sir

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

₱20000 PHP σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DiYangLi

Dear Sir/Madam, I am seeking to leverage my experience as a Freelancer for your project and would very much like to be considered a strong candidate. This opportunity will allow me to utilize my experience gained as a Περισσότερα

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rakib00123

Hi, I am working in a data processing farm about 9 years to till now. My typing speed 50+ (english typing) with 100% accuracy . So, Please consider me for this project. I am waiting for your response. Have a good D Περισσότερα

₱16666 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AryaNYoung

Hello, I am Nikeisha Young, a driven and motivated freelancer who provides writing and proofreading services. Upon reading your job description, I came to the realization that I would be perfect for this job, as the Περισσότερα

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adnanamjid

Hello, I have experience of working with Excel files, and can do this project easily. Depending upon the amount of data, I can get it done much earlier than the time mentioned in Bid. I hope you award this project t Περισσότερα

₱10000 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₱11111 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

₱20000 PHP σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ankitkr5858

A proposal has not yet been provided

₱27777 PHP σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TressaG

I am a fasttyper and and can write more than 40 words per minute without any human error. I can guarantee you a human error free copy writing .

₱11111 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₱22222 PHP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jahanusrat

Hi, I'm Nusrat Jahan. I have enough experience in this field. I can easily complete this project as per your instructions. How much is your budget and how long will be the time frame? Thank you.

₱11111 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fcueno

Accurate, fast keying skills and sound knowledge of computer applications. Proven ability to collect and manage information efficiently and accurately. Excellent written and verbal communication skills and a strong des Περισσότερα

₱11111 PHP σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
numbleon

i have experience in data entry and recording documents. i've work in airline company for almost 6 years as my job there is to record all aircraft documents for overhauling.

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
karthickBWS

We have a 1000+ employee in our company. So we can do any kind of project based on all languages and all stream...... We have 3 years+ experience employees for all stream especially C Programming, Javascript,html,php, Περισσότερα

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0