Κλειστό

merge multiple google spreadsheet into 1

41 freelancers are bidding on average $26 for this job

$60 USD σε 1 μέρα
(246 Αξιολογήσεις)
8.0
vsolcorp

Hello, Sir I am from vSol CORP. We are 19 people team, worked on more than 500 completed projects. We provide round the clock service. Kindly interview us to review our competencies & hire us for best desired results. Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(225 Αξιολογήσεις)
7.3
Webxpert4u

Hello, I am ready to merge 9 google spread sheets into one master spread [url removed, login to view] DISCUSS BEFORE STARTING THE TASK. Please provide me More details regarding the task so I can quote you exact time and price for t Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
6.8
Maariyaa

Hello Dear, HERE Ready to start!!! I can perfectly do it. I have lot of experience related and different types of projects. I am waiting to your quick positive reply. Feel free ask me question if any. I Look for Περισσότερα

$84 USD σε 2 μέρες
(273 Αξιολογήσεις)
6.9
sobujprantor

HI I am ready to start the [url removed, login to view] i will finish the work in few [url removed, login to view] if you are interested to me message me.Thanks.

$25 USD σε 1 μέρα
(162 Αξιολογήσεις)
6.8
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(158 Αξιολογήσεις)
6.6
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [url removed, login to view]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$30 USD σε 1 μέρα
(346 Αξιολογήσεις)
6.7
katilinas

Hello. 30 % of employers hiring me once hired me again. I have experience in the same. I CAN do this job, and do it well!

$23 USD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
5.3
ZAZwork

Dear Concern, I am interested in your job post involving these skills. It says that you are looking for someone who knows English & MS Office, also who is a detail-oriented person. I think that I am the right person Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.5
dilseaniket

I have related experience of such jobs - work in excel / google spreadsheets and can provide you required data in time. Thank you.

$20 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
5.4
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.0
$25 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.5
shafaqat11

Hello Sir, How are you? I have read the project and understand your requirement. I definitely have some questions when we discuss project. Please feel free to contact me directly to discuss this position fu Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
4.5
Moh6335

Hi, Greetings. We have read your project description and would love to extend our assistance. We are a team of professional academic writers, data entry operators, Accounting & Finance specialist with working exper Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
ahmedfakkar

Hi Dear, I have read your job post and I'm interested in working on it.I have a great experience in Google spreadsheets. I can show you samples of what I did before. let me know if you are interested Best Regard A Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
MarianaVilla

A macroinstruction must me coded to identify the range of columsn needed and make a new spreadsheet with it. I can do this in just one day

$20 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.2
muhammadharoona

Respected Sir, We are highly intrested in your project. This is very easy job. We are the team of Graphic designers providing our best services from 15 years. You can check our sample work in the given link. If you hir Περισσότερα

$12 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
2.4
$15 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.9
mohammeddiab88

IF you are searching for perfectism and immidiate work that mean you are on the right place I have more than 10 years experince in dealing with excel and spreadsheets Don't hesitate

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
2.0
omachibrian5

Having a background in statistics and mathematics, I believe I have what it takes to perform the stipulated project. I have handled data analysis in various projects among them being a binary logistic model that I had Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.1