Ακυρώθηκε

excell vba

7 freelancers are bidding on average $434 for this job

Webxpert4u

Hello, Highly experienced in Excel Programming, Excel automation and Macros. I am good at Visual Basic and .net for Applications (vba) inside out; writing Microsoft Excel Macros. I can easily create macro to format Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.5
$555 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.0
$250 USD σε 2 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.2
sunsoftpro

First, I am sunsoftpro, I from VietNam. Nice to meet you! I have read your description and been interested in your project. I'm ready to discuss and do hard working so that complete great job. Please discuss requi Περισσότερα

$500 USD σε 11 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sumeet9790

Gives you 100% Results, Give a Chance to Work. Timely Delivery, Error free work, Data & information is kept private and is secure with us.

$555 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.9
$370 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
serxanbayramli

Hi, I'm currently working as a Software Developer at IBM and I have over 8 years of experience with Excel. I have build multiple programs on Excel and Access using VBA. I would be glad to help you. Please contac Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0