Ολοκληρωμένο

create excell workbook

Ανατέθηκε στον:

hemsingh1

Hi, Mathematics, Statistics, MS Excel, MS Access & VBA expert with over 8 years of [login to view URL] the requirements and ready to start. Can update and work as desired. Thanks

$35 AUD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.7

45 freelancers are bidding on average $28 for this job

$34 AUD σε 1 μέρα
(386 Αξιολογήσεις)
7.7
Webxpert4u

Hello, I am ready to start work with you. Please provide me detail of your task. LET'S DISCUSS before starting the task. I would love to work on this task. I can easily do any task in excel for example, creat Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.8
P0L

Hello, I’m an Excel expert and I would like to help you with your project. Please check my profile and contact me to discuss further details. Regards.

$50 AUD σε 1 μέρα
(122 Αξιολογήσεις)
6.4
SBITServices

Hello OzkarB, I have checked the attached file and I understood the work. I am expert in excel vba and agree that can complete task with high quality and [login to view URL] our reviews to confirm our work quality(100 Περισσότερα

$10 AUD σε 1 μέρα
(122 Αξιολογήσεις)
6.5
cugamelover

I can do exactly what you need. I'm a computer science professional with a PhD degree and extensive experience in automation of data acquisition, processing, analysis, and presentation in Excel using custom dashboards, Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(123 Αξιολογήσεις)
6.6
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(88 Αξιολογήσεις)
5.9
sujonmax2

Dear sir, Greeting, Give me 1 chance send good work. Old account has been closed new account start work. I've extensive experience doing the work very [login to view URL] work will be absolutely perfect and sound which can ab Περισσότερα

$10 AUD σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
5.1
sangwanpankajs

hello sir i can do this work in 1-2 hours from now i am an expert in excel and have done many excel projects in past with excellent ratings that u can check by my reviews so please msg me to discuss than Περισσότερα

$20 AUD σε 0 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
4.9
$25 AUD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.9
sajibdigital

Hi, I am interested to work with you. Please contact me on chat, I am waiting for your response. Thanks Sajib.............................

$25 AUD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
royalcalif

Hi Mr. Employer I have lot of experience in excel spreadsheet and I can do this project in effective manner with 100% accuracy report to your requirements. See Below video as my earlier work with Excel . Recipes Mana Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.0
vsprybhanu

Hi, Experienced Excel VBA and VB.Net Programmer. I have read your instructions carefully. I have excellent knowledge and experience of creating User Form, Command Button, Drop Down, Radio Buttons, List Boxes Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.2
ksinghrajeev

I can help you with this. Below are few examples of my work. Project Report Automation - [login to view URL] Log Report Automation - [login to view URL] Περισσότερα

$50 AUD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
eskemar

Dear please give me the chance to work for you I have good computer skill and I have been through Excel, Data entry, web search and web scraping for many Years. Now I need to work to get a good feedback and increase m Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
archanaoswal

I have excellent command on MS Excel. I have completed complex projects in Excel before involving Userforms, Macros, formulas, graphs etc. For instance - Built a reservation system - Built a complex shift allowance c Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.5
CanadianQuality

Native English speaker. Excel/VBA expert. I've looked at your file and I can definitely do this for you. I bid high because the work I provide is of high quality. This sounds like a fun project. Feel free to cont Περισσότερα

$35 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
vandana1986

Hi, I can do the task accurately and perfectly. I understood this project's requirements exactly. I am representing my bid as a core interest and available to further discussion. I am waiting for your reply to discus Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
sadaqatali408

Hi I have read out all the description given in your project and I am fully capable to deliver the Project with 100% accuracy and compliance. I have worked on many projects similar to this projet in the past. I prefer Περισσότερα

$35 AUD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.3
Abdulk1986

With more than Eight years experience in Accounting, Finance, QuickBooks, Data Entry, Excel, Copy, Typing, Word, Power Point, Web Scraping, Web Research, PDF Conversion, Translator, Proposal Writer. I can complete this Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.3
Misujon3

Greetings! Hope you will not ignore my resume/cover letter or proposal letter whatever you mean it. Wish you could have spent some time to read this thoroughly. May be this will help you to get an eminent person or ma Περισσότερα

$15 AUD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.2