Κλειστό

build an excel file

68 freelancers are bidding on average $99 for this job

Webxpert4u

Hello, I am ready to start work with you. Please provide me detail of your task. LET'S DISCUSS before starting the task. I would love to work on this task. I can easily do any task in excel for example, creat Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
7.0
cugamelover

I can do exactly what you need. I'm a computer science professional with extensive experience in automation of data acquisition, processing, analysis, and presentation in Excel using custom dashboards, macros (VBA scri Περισσότερα

$120 USD σε 2 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
6.9
P0L

$100 USD σε 3 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
6.8
elqueabandona

Hello, my name is Cristian, I have a degree in Business and work with excel every day. I have much experience with spreadsheets, formulas, models and macros. Check my reviews. They speak for themselves. Best rega Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
6.7
dpune

Hi, I have more than 14 years of Excel/VBA exp and I am expert in this kind of work. Please send me more details so that I can estimate cost and time better. I have completed more than 290 projects. Plea Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.2
chriskerpini

Hello, My name is Chris. As you can see from my profile, I have 16+ years experience working with Excel and 13 years teaching Excel (all levels). I can certainly do excellent work with your charts. Do you want a sin Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.3
sandroshubladze

Hello, I am excel expert vba programmer and working as an financial audit but I have enough free time up to 25-40 hours per week to work for additional projects so I can do your job pretty well, so feel free to contact Περισσότερα

$166 USD σε 4 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.5
ksriniravi

Greetings! Are you looking at developing sort of calculator in Excel for determining commission? If yes, I have 17+ years experience in using Excel as part of my daily work life. In the process I have implemented Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.2
satishtl

-Can have the Electrical Tiers and Gas Tiers represented in a graphical form in Excel. - Also have them tabulated in the excel, to calculate the commissions in case some logic is involved. - Have expertise in Exc Περισσότερα

$45 USD σε 2 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.2
$71 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.1
citijayamala

Expert in Excel, Excel formulas, and all excel functions, macros, lookup concepts. Have done many projects in Excel, created many dashboards, and Business intelligence tool for forex markets. Can complete on time with Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.1
$100 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.3
purveshpariya

Hi, I do have a Good Excel skill. I read your description of graph. I can complete your project within the time limit. I will work on your project with first priority. Contact me for further discussion. Thank you.

$100 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
carlosperezit

Hi I’m an expert in .Net technologies I have been working in software development for the last 20 years Regards Carlos

$111 USD σε 5 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.8
royalcalif

Hi Mr. Employer I have lot of experience in excel spreadsheet and I can do this project in effective manner with 100% accuracy report to your requirements. See Below video as my earlier work with Excel . Data scraper Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.7
AhmedMarzoq

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
AsadNisar77

Hi Dear Client… I just read your project descriptions and understood all of your requirements. Dear I have proficient skills to use MS Offic with its all softwares including EXCEL, WORD, POWERPOINT, ACCESS, PUBLISHER Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
aanvikm

Hello Sir, I believe you would like this excel to convert into diagram so its easy for everyone to be understood. Correct? Thanks Aanvik

$111 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
kanshowen

Hi Refer my profile and will do the details as per your requirement . Just give me an private message . thanks . Looking forward your message ..

$74 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
delwar923

I can do this project I hope successfully in this work ,I understand and complete in this work right time please contact me as soon as early……….thanks

$133 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.9