Ολοκληρωμένο

Search the Race/Ethnicity Info for 2900 NBA Players

Ανατέθηκε στον:

farhad31

Dear Sir, After reading your project descriptions, I am sure that I can complete your project within your estimated time and budget. You may go through my profile to get more details about my expertise. I can make yo Περισσότερα

$66 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
3.6
nlikhon

hi there , I want to do your job with my team.I am waiting for your response .I think I can give you the best service. You can trust [login to view URL] delivery and 100% accuracy is my quality . thanks

$100 USD σε 2 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.4

36 freelancers are bidding on average $140 for this job

$400 USD σε 5 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
8.0
vsolcorp

Hello, Sir I am from vSol CORP. We are 19 people team, worked on more than 500 completed projects. We provide round the clock service. Kindly interview us to review our competencies & hire us for best desired results. Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(246 Αξιολογήσεις)
7.3
$147 USD σε 3 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
7.1
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [login to view URL]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$155 USD σε 5 μέρες
(349 Αξιολογήσεις)
6.7
pandey2008

Hello sir,we have 8 member team and we can start the work right now just check my review u can see and u never disappointed with my work quality,delivery and price. Awaiting your [login to view URL]

$155 USD σε 3 μέρες
(387 Αξιολογήσεις)
7.0
Marie1234

Hi i am highly experienced in web scraping and data search.i am a programmer and scraped more then 300 websites.i can scrap any website and output will be in excel, csv or [login to view URL] for your quick response please. Περισσότερα

$115 USD σε 2 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.9
flashsaiful

Hi, I can do this for you. Please send a massage in the PMB for details.......Best Regards flashsaiful

$155 USD σε 3 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
6.6
Shah101

Hello, I have read your requirements and ready to start ASAP. Let me know if you have any questions. Best Regards, Ali

$100 USD σε 3 μέρες
(286 Αξιολογήσεις)
6.5
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
6.6
sobujprantor

HI I would like to work with you.i can do this work [login to view URL] if you are interested to me message me.Thanks.

$122 USD σε 3 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
6.8
diamond247

I have gone through the project details and understand what you are trying to achieve. We have completed a number of similar a projects to yours. I'd like to speak with you to confirm project details. A little abou Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
7.0
Maariyaa

Hello Dear, HERE Ready to start!!! I can perfectly do it. I have lot of experience related and different types of projects. I am waiting to your quick positive reply. Feel free ask me question if any. I Look for Περισσότερα

$157 USD σε 3 μέρες
(280 Αξιολογήσεις)
6.8
ajharul

Dear Employer, I'm a certified web developer & researcher. I can work on your NBA players race project with full dedication and expertise. Please feel free to contact with me. Regards Ajharul

$100 USD σε 3 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.2
Eagles90

Dear Client, I am interested in your project and ready to go for it. I have read your job description and checked the attached file and ready to start. I can provide sample entries on demand if you want to check acc Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.7
bd100m

I am interested to do this project............... Can start now.............................................Lets start

$250 USD σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.1
HemantJeur

Hi, With over 15 years of experience mainly in data processing. My core expertise is in online data mining, online research projects. Follows instruction and do pay close attention to details. Looking forward for Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.6
titukhan13

sir,this is easy task for me.i will complete your work as soon as possible with out any [login to view URL] give me the chance to work with [login to view URL] for your reply. Thanks

$50 USD σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
5.4
sujonmax2

Dear sir, Greeting, Give me 1 chance ready to start work. Old account has been closed new account start work. I've extensive experience doing the work very [login to view URL] work will be absolutely perfect and sound which Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.3
sadekhosen77

Hello... I am highly interested to do your project. I beleive that, I can do this work properly and in timely by your instruction. Always determined to give you a best work. Moreover, I have a group which consist Περισσότερα

$70 USD σε 0 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.9
nurmohammad21

Sir, I have Ten years experience from a reputation IT firm. I assure that I will provide you Quality Work with accuracy. My main goal is your satisfaction. Committed 100% satisfaction at the end of the project. Please Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.2