Ολοκληρωμένο

Looking for an experienced Microsoft Excel and VBA developer

Ανατέθηκε στον:

sorinacho88

Hello, I am working with Excel for a long time and I can create complex formulas and macros. If you are interested please open a chat with me. Kind regards, Sorin

$10 USD / ώρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.7

27 freelancers are bidding on average $10/hour for this job

seaanddream

Hi, my name is Sevinc. I read your "Looking for an experienced Microsoft Excel and VBA developer" project descriptions before bidding. I got what you need and ready to go ahead as soon as we can clarify further proje Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(235 Αξιολογήσεις)
7.4
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind o Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(192 Αξιολογήσεις)
7.0
elqueabandona

Hello, my name is Cristian, I have a degree in Business and work with excel every day. I have much experience with spreadsheets, formulas, models and macros. Check my reviews. They speak for themselves. Best rega Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(175 Αξιολογήσεις)
6.7
paris2785

Hi there - My name is Paris. I've read your brief and can see that you'd like to have a macro-enabled (VBA) Excel spreadsheet. I have 7 years’ experience designing and developing Excel spreadsheets. I would approach y Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(116 Αξιολογήσεις)
6.4
gayuh

Hi! I would like to offer my service to work on Microsoft Excel & VBA projects. I am a programmer for client/server, web & mobile applications. Proficient in Office VBA, Microsoft .NET + MS SQL Server, PHP + MySQ Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.9
ksriniravi

Greetings! I have 17+ years experience in using Excel as part of my daily work life. In the process I have implemented lot of automation as well as dashboards for Management Reporting. In fact, over the last MONTH Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(85 Αξιολογήσεις)
6.0
MohsanEijaz

I have experience in MS Office, VBA Programming, XML, MS Work, Google Docs, SQL, Google Spreadsheet, Data Entry in Odoo, Google Document and other related applications. I believe my capabilities would be perfect for y Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(56 Αξιολογήσεις)
5.6
$10 USD / ώρα
(63 Αξιολογήσεις)
5.6
hardikshah83

Experienced programmer with more than 10 years of development experience here. I have handled production applications with various technologies like VBA, .NET, PHP, Classic ASP and many more using databases like MySQL Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.1
teeares

I have created many macros in Excel. I would like to get an idea of the nature of your projects. Please provide some more details

$8 USD / ώρα
(50 Αξιολογήσεις)
4.9
narsim3128

With respect to this project I would like to present myself as a candidate for your consideration. I have more than 6 years of experience. I have successfully completed few projects for US clients which involved web sc Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.4
$10 USD / ώρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.5
chintu83

Hello Sir/Mam.....""""Let's start work with great accuracy and within time [login to view URL] aim is to satisfy my client by my [login to view URL]"""

$8 USD / ώρα
(18 Αξιολογήσεις)
3.9
$11 USD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.7
ANTHONYPIX

am up for the task but you are not clear on the required work time per day. Developing apps is my passion and i like bringing creativity.

$10 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arifiranda

I used to use excel at least 3 yers experience.

$10 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$11 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
leemitDE

Respected Employer Very interested to work on this project, work can be started immediately. Work will be GUARANTEED for perfection and on time. I hope to hear back from you soon and I hope I can assist you with my Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yaroslafff

Hello could you specify the requirements please? The best way is making some sample. Regards Yaroslav

$10 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hsalmanharoon

Hi! I just read your job description. I have expertise in VB, Excel etc as I have done Software Engineering. So do contact me for real quick and perfect work done. Thank You

$10 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0