Ολοκληρωμένο

Looking for an Excel & VBA expert

Ανατέθηκε στον:

abdolah2014

hi I am an excel-vba Expert and I can finish your project so fast pm me I am Ready to start now .....................................................................................

€21 EUR σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.0

21 freelancers are bidding on average €28 for this job

€34 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
5.8
rohitpithisaria

Hello I am an excel expert and would like to bid on the project posted by you. I have completed more than 100 projects in excel. FYI: Freelancers are not authorized to send any attachments to the employer before Περισσότερα

€29 EUR σε 1 μέρα
(67 Αξιολογήσεις)
5.5
abhinovpankaj

Hello, I have been working as freelancer since last ~ 3 years,prior to this was working with a MNC as an Sr. Software Professional. The project is Product based development and integration of the product with vari Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
5.0
€33 EUR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.9
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

€34 EUR σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
4.9
vsprybhanu

Hi, Experienced Excel VBA and VB.Net Programmer. Expertise in exchanging data between sheets, advance formulas, critical programming, developing system for management and creating reports. I have read your ins Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
4.7
MoohHHooM

i am ready for it, please let me know more about it. .

€19 EUR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.2
haibg2111

Dear the potential client, My name is Hai, I'm an expert in VBA programming and excel template. I'm quite familiar with VBA userform, built-in functions, tabs.. Can I take a look at your macro. Contact me. I'll offer Περισσότερα

€21 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
royalcalif

Hi Mr. Employer I have lot of experience in excel spreadsheet and I can do this project in effective manner with 100% accuracy report to your requirements. See Below video as my earlier work with Excel . https://yout Περισσότερα

€29 EUR σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.6
bhaveshghodasara

May I know more details about your project? I have good experience in developing macros. You can check my past reviews(all 5 stars)

€20 EUR σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
2.6
Dekin3

Hi! Excel expert here. Kindly provide me with more information so that i start working on it from now, waiting sir.

€16 EUR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
2.3
€111 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.1
€23 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.8
ratul72

Hello I have done similar task few months [login to view URL] from my previous experience I can ensure you that you will get good result within short time. This is my portfolio url- [login to view URL] You can che Περισσότερα

€12 EUR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.0
AiswaryaJ

I have worked a lot with VB years ago. I will be happy to work with you. Thank you.

€24 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
medway25

I believe that the best computing systems are those that offer users reliable facilities to do their own jobs, without needing to understand the details of the technologies involved. It is my vision to create, implemen Περισσότερα

€24 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arif7576

Dear Sir, I am very interested in this project. I believe I am the project will be able to successfully. Thanks Arif

€30 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arunkumarmsster

Hi, I'm have worked as professor in a college(CSE dept), but now I quit due to personal reason. My profession as professor made me more committed to whatever work i do. As I have completed my master degree in CSE, I Περισσότερα

€9 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
MECHATRONS

Hello,We are a team of developers and do all work related to computer science( Software Engineering ),. We have experience in , JAVA,C# ,My SQL , website Design( wordpress ,PHP), Excel, ( vb ,(macro)), Research( biolog Περισσότερα

€29 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sahinbudak

Hello, I am an excel expert and working with VBA more then 4 years. I can debug your code in 1 day. Hope to work with you.

€19 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0