Ακυρώθηκε

Hire a spreadsheet expert

16 freelancers are bidding on average €297 for this job

Webxpert4u

Hello, Highly experienced in Excel Programming, Excel automation and Macros. I am good at Visual Basic and .net for Applications (vba) inside out; writing Microsoft Excel Macros. I can easily create macro to format Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.5
€250 EUR σε 10 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
5.8
€250 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
AdeelAslam4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.3
AdamsK

hi, I am Adams, A full time developer proficient in EXCEL. Please post more details about the work to be done. Thank you.

€250 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
umeshj1982

Greetings!!!, My name is Umesh Joshi, a management professional by profession & I would like to know the details of the project. I have more than 8 years of experience in the field of Data Processing & Data Manag Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

€250 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rkpatnaikk

Good day. I would like to take this opportunity to work for you. I am working as a Quality Analyst for a CMMI level 5 company. I am also good at typing with maintaining accuracy and experienced in excel/word. I al Περισσότερα

€277 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€250 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Benswifi

First ill like to tell you im your best person for the job and also a trial will convince you I am an experienced Data entry expert and have worked with wide variety of skills for more than years. Following the latest Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€277 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Akif123

Hello, Akif here. I am a data analyst and have good commands on MS Excel. I can make different kind of reports, have good command on formulas and making charts etc. I can compile, sort, and analyze data easily. I can Περισσότερα

€277 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ruselleann

Hi, Good day, I would like to apply in your job post. I feel that I'm suitable match for the job. I'm a professional Data entry specialist with almost 7 years of experience. And I'm very interested in your job, I ta Περισσότερα

€277 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dmebiacora

Bonjour! I am proficient in Excel program with which I could manage to manipulate formula and create templates for a programmed computation based on user input. Moreover, I pay close attention to detail for zero error. Περισσότερα

€277 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dominikgyecsek

I am a Full Stack Developer. My main skills are HTML, CSS, JavaScript, PHP, and I also work with Excel and Access on a daily basis. I am committed to deliver quality work to my clients in a short time for a reasonab Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0