Κλειστό

Hire a Virtual Assistant

22 freelancers are bidding on average $414 for this job

datainsta

Hi there, I bring a very strong skill set to table and I am very confident that I will be able to deliver this project in the highest quality with total commitment and dedication. Looking forward to your response so Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
plopesrui

I'm a 24-year-old portuguese speaker from the north of Portugal. I speak fluently in english as well. I'm highly motivated and eager to provide a very high quality work at a very reasonable price. I'm a very fast work Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Yuliene

First of all, thanks for taking the time to read my presentation. Where do I come from: A leading high-performance sales, with an international record of 30 years of proven success, through over-fulfillment of the ob Περισσότερα

$722 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Filipov74

Hi, My name is Aleksandar Filipov. I was born in Germany, but I live in Macedonia. I had finished University with a title "Business in English as first language and German language as second language" in 2014. In 2 Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$444 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adrish12

Hiring Manager, I have past several years of experience working in customer support handling (inbound, outbound, live chat and email process) and also worked as an admin assistant handling (job posting, candidate p Περισσότερα

$555 USD σε 24 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tamrynmatthee

I am a friendly, confident and focused individual who puts 200% effort to get the job done right the first time. I believe my set of skills will be best suited for what you require.

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CatalinaCraciun

Dear Sir/Sirs, I am writing to express my interest in your project. I have already gained a lot of work experience. In the past my experience was focused on customer service. Through my previous jobs I have Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
purnamaperak

I am excellent in processing data using microsoft excel or other such as Libre office and open office.

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
materesagarcia25

After I had read your add that your are looking for an individual who can be an admin assistant and do the HR work. I believe it's matches to my skill and knowledge. I worked for almost 13 years in a pre need company Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vermarakesh1986

Respected Sir/Madam, I have good knowledge of Excel and having 5+ experience on the same. So I am suitable candidate for this job. I will come upto your expectation

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
neethukl

I am a post graduate with excellent computer skills. I can assure you that I will complete the task within time with utmost accuracy.

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webdevpro9

Greetings, I want to do your project as your given requirements. Please invite me for the interview. As my experience, I'll satisfy you with your project. I look forward to working with you. Sincere Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Iokton

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RakshithaMS

A proposal has not yet been provided

$305 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kkirsch70

I am very detail oriented and proficient in office software.

$555 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MamaTina

A proposal has not yet been provided

$333 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
patriciagcp25

With my experience as an executive assistant, I will do all the organizing, data entry and customer support. I am detailed oriented, and will make sure you get accuracy and excellent customer support.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0