Ολοκληρωμένο

Hire an Excel Expert

1. Add questions to interface

a. which tables are to be included ex. 223-256, 258, 261-279 no limit in table numbers

b. how many players at each table ex. 7

c. What is todays date ex. 06-14-2015

d. What is the event # ex. 2

e. What is the event name ex. Texas Hold’em $1500

2. format is continuous feed forms

a. format all output to print in correct position

b. randomize all tables and seats

c. no repeats, but print all seats at all tables

3. Table by color

a. create table color coding for printing, we will provide color coding by table number

1. if table 223-226 is in Orange then output should be "Orange 223" etc

2. then if table 227-256 is in Purple then output should be "Purple 227" etc

3. needs to be an easy table/file that client can change easily

4. Print all tables and seats in proper position

5. 2 hours of work after acceptance for tweaking

6. Source code and ability to make changes retained by client

Ικανότητες: Coding, Excel, Εκτύπωση, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού

Περισσότερα: need excel expert on hire, ms excel expert for hire, microsoft excel expert for hire in atlanta ga, excel expert for hire sheffield, excel expert for hire melbourne, excel expert for hire las vegas, excel expert for hire in delhi, excel expert for hire, excel expert sg hire, excel expert on hire, expert excel real estate budgeting, expert excel vba, data analysis excel hire, expert excel macro, become expert excel modeler

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) las vegas, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12677309

Ανατέθηκε στον:

sandroshubladze

Hi, I am Excel expert and VBA programmer to write macros I can do that job for you PM me if interested Thanks & Regards

$250 USD σε 2 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.1

30 freelancers are bidding on average $365 for this job

cgullapalli

Hi, I am good at Excel and vba. Plz provide me the reference excel file to go through the details further. Looking forward to discuss in the chat.

$250 USD σε 2 μέρες
(360 Αξιολογήσεις)
7.2
Webxpert4u

Hello, I am ready to start work with you. Please provide me detail of your task. LET'S DISCUSS before starting the task. I would love to work on this task. I can easily do any task in excel for example, creat Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.9
super2lao

Familiar interface and simple algorithm encourage your work. • Main Section: Website & Mobile 01Languages: Objective C , Swift , PHP, Java, SQL, HTML, CSS, JavaScript, C, C++, C#, • Web Frameworks: Laravel , Wordp Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.1
bd100m

I am interested to do this project. Can start now. ......................................................... Let's start

$555 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.6
cugamelover

I can do exactly what you need. I'm a computer science professional with a PhD degree and extensive experience in automation of data acquisition, processing, analysis, and presentation in Excel using custom dashboards, Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
6.8
paris2785

Hi there - My name is Paris. I've read your brief and can see that you'd like to have a macro-enabled (VBA) Excel spreadsheet. I have 7 years’ experience designing and developing Excel spreadsheets. I would approach y Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.2
Eagles90

Dear Client, I am interested in your project and ready to go for it. I have done many similar projects so confident to handle this project. You can check my profile and reviews and hope you would consider me for you Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
6.0
mahfuz80

Hi, I am very interested to your excel project. I have enough experience about your project. I have highly confident that i can do your project quickly & accuracy. If you consider me for your projects. I will provide Περισσότερα

$555 USD σε 6 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.9
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.1
sonarkaushik

Sir, I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences and will deliver flaw I am very much able to work on this. ***I am ready to start Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.7
archanaoswal

I have excellent command on MS Excel. I have completed complex projects in Excel before involving Userforms, Macros, formulas, graphs etc. For instance - Built a reservation system - Built a complex shift allowance c Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.4
sayeed57590

I have gone through the description. I am very much interested to work on your project. I’ll provide you the work as per your requirement with in a particular time frame. So let’s start and finish it FAST.

$555 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. Our late Περισσότερα

$525 USD σε 12 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
royalcalif

Hi Mr. Employer, Glad to contact with you. I can do this project through effective manner with 100% accuracy fulfilled your requirements. I assured that i have provide you 24/7 communication support during the projec Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.1
ivivek

Hello, This is in response to your job notification for the position of Professional for your project. I have been working as a Java developer for the last 5+ years with a software firm and mentioned below a Περισσότερα

$450 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
developers786

A proposal has not yet been provided

$333 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
Shenouda92

Hello I can help you to do your job accurately, quickly and with high quality, available 24/7 to support you and promise I will meet your expectations. Regards

$250 USD σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
gauravmullick

Dear Client, Thank you for reviewing my bid! I read your description very carefully and i want to work with you. I am available for this job right now. I am looking forward to discussing with you about this job p Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
whitehatseom

Hi, I am Google Spreadsheet automation expert. I have good experience in formulas and Programming. [login to view URL] I have completed many projects successfully and very similar Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3