Κλειστό

Hire an Excel Expert

25 freelancers are bidding on average $347 for this job

paris2785

Hi there - My name is Paris. I've read your brief and can see that you'd like to have a macro-enabled Excel spreadsheet. I have 7 years’ experience designing and developing Excel spreadsheets. I would approach your pr Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.9
satishtl

- Have expertise in Excel automation, macros, formulas, calculations, summarising and Graphs. - Please review my portfolio on recent projects completed. - Have done Heating design based on current/voltage restrictio Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.0
backofficeworks

Yes I am an excel expert *** Do You Like Getting the Results You Want? *** Need to Stay on Budget?*** Hi, I think you just found the right candidate here! I will make sure to deliver the best as per your Requirem Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.7
SergeyKyiv

Greetings! My name is Sergey Murzin, I'm from Kyiv, Ukraine. I have 20 years experience with MS Excel/Access/VBA. Any code I provide is well structured and commented, client gets whole access and rights for th Περισσότερα

$270 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.4
icaro1700

Greetings!! my name is William Ruiz, I’m a Colombian engineer, native Spanish speaker, SEO English – Spanish translations, virtual assistant, data entry and data basis management expert, architectural and mechanical sy Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
srock20

I don't let you down

$500 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chrissirois

My excel skills exceed all others'. I can do things with excel that many thought not possible, but I found a way. And I ALWAYS find a way. I am highly knowledgeable in all facets of Excel and I truly understand the val Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$255 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mmadi

مرحبا Hi, Iam interested in your project and I will be happy to do that for you. I have experience with these skills. I can send some previous work similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move a Περισσότερα

$600 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Pattabiraman2994

I knew Excel and worked on it for the past one year so i can able to do the task successfully and I'll keep up my word.

$300 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bengeissel

Very good with Excel. Have years of experience with it and know many useful excel functions and shortcuts.

$333 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zamroni01

i have experienced data processing using excel in my audit job.

$250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MichelleAlice

I enjoy working with data and am proficient with excel. Promise to foster a long term working relationship. Contact me to discuss further.

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bassamsaraya

hello sir ican help you with excel and i have ateam so i can do the jop in no time and i can send you an example now if you want

$277 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ndm0331

I have four year experience as data entry in ms office in different organizations specially in excel. I m hard worker and provide quality work in time.

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pervinshova

This is Shova. This project is not more than a cup of tea for me. How much is your budget and how long will be your time frame? Thank you

$250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
engrgulnawaz

Hi, I will be pleased to join your project as i possessed the required skills and experience. I have excellent skills on networking, excel, security, technical writing and am confidant to execute your project successf Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0