Ακυρώθηκε

Get Data Entry Done - 17/10/2016 08:21 EDT

9 freelancers are bidding on average $291 for this job

TypingxpertRehan

Hi, I have a few questions about your project. Please send me a message so that we can discuss more about details like price, task, duration thanks

$250 USD σε 10 μέρες
(991 Αξιολογήσεις)
8.7
$555 USD σε 10 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.1
fatimatuzzohura

Hi, I have read the project and understand your requirement. I am a highly trained on Data Entry ,Data Analysis, Research, Web search, Web scraping, Product Add, Any Type Of Ecommerce Cart, Expert with great knowledg Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.3
hatemfreelance4

“Budget and project period are flexible to meet to your requirement” I’m an Electrical Engineer. I am very interested in Web search and data input task and also i have a good experience in this field. I am responsi Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
3.8
ChandKumar33

very friendly with Microsoft excel and other software's. Experienced in data entry with MNC companies also. Charges can be negotiable depend on work. Minimum error free guarantee.

$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
aniket251185

Hi, I'm expert in Data Entry Analyst - Excel Have experience in Networking, Software & Data Entry, Banking & Financial. Consider me for your project. Payment is negotiable. Be assured for 100% quality and within Περισσότερα

$253 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hollarblizexpert

I ventured into the world of freelancing recently, but i have been writing for as long as i could remember,It all started merely as i developed passion for it. Later took it to another level of blogging and finally set Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$283 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0