Ακυρώθηκε

Get Data Entry Done

18 freelancers are bidding on average ₹21805 for this job

₹27777 INR σε 10 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
5.7
shahariartouhid5

Hello, I have read your job description. I have proper experience about many data entry, Data analysis, Data processing, research, Web Scraping, Web Search, internet research, data collection, data input, MS word, Ex Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.2
BilalAshraf772

Hey I have completely understood your needs. And i believe in punctuality because it plays a vital role in professional career. I can assure you that i will complete your work in the given amount of time so if you want Περισσότερα

₹12500 INR σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.1
diyem

Hi. Good day! Hope all is well on your end. I would like to offer my services to do data entry. I am well versed in Microsoft Office as well as Data Entry, Processing and Management. Also a detail-oriented pers Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
piyujaindata

Hello Sir/Mam, Me And My Employees are Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. If you are looking for data entry or search work as you Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.3
abukaraki0

I believe that accuracy is the best virtue without which it will be impossible to provide quality work. Since many decisions are based on the information punched by data entry clerks, it is important that data quality Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sairaanwar

i can do this according to your requirements feel free to hire me i have experience in this field thank you

₹15000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ManjunathSJ

Hi, Please provide details, price can be negotiated according to work & tenure. Awaiting your response. Thanks.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Masi9ti9

Hello, I am highly interested to do your project. I believe I can do this work properly by your instruction. I want to complete the job on lowest rate because of long term relation. Moreover i have a group which consi Περισσότερα

₹12777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
irfanbse6

My Qualification that I have achieved after 16 years of schooling & Experience that I have gained after 10 years

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
npatavardhan

I am Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. If you are looking f Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Adamsow

Hi, I have a lot of experience in Excel and VBA which can be really helpful in this task. I can do job fast and efficient, and what is most important, it will be done well. BR, Adam

₹27777 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹14444 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹21111 INR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0