Κλειστό

Get Data Entry Done

21 freelancers are bidding on average ₹19254 for this job

₹12944 INR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.2
vl16vaidya

Please Give me a chance to work on this project. I've hands on ecxperience regarding this work. Thank you.

₹22222 INR σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.4
Purple0rchids

After reading your project description for data entry I found a close match between my data entry skills and your needs. My data entry experience with different companies has prepared me to take more responsibility in Περισσότερα

₹14444 INR σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
itorions

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

₹15555 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Bappi121

A proposal has not yet been provided

₹20000 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phily1

Would like to engage in data entry since I'm very through as a person and I'll do everything under the lead time.

₹12500 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
davidokeke

Hello My name is David Okeke, i hold a degree in chemical engineering from FUTO, currently work as an Executive for Concept Nova Limited and also do large data entry jobs. I am proficient in carrying out large data Περισσότερα

₹20000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
KRGIRIJA

My software industry experience keeps me in a comfortable position in terms of all Microsoft products .

₹38888 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹20000 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
everlyntan

I cherish every work given

₹12500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹13611 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arunkumarmsster

Hi, I'm have worked as professor in a college(CSE dept), but now I quit due to personal reason. My profession as professor made me more committed to whatever work i do. As I have completed my master degree in CSE, I Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
seenaannie

Complete data entry on stipulated time with the most accuracy and error free and to work with best employer to support its need.

₹21111 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anshumanbt

I am working in the field of clinical data management with more than 4 years of professional experience. I have good knowledge on excel and my day to day activity involves entering complex trial data in database. To be Περισσότερα

₹16666 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
riya4jupool

I have done within 10 days.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹12500 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
piyujaindata

Hello Sir/Mam, I already done this type of project in past, so i m very confident to do this type of job with accuracy and on time. Me And My Employees are Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of t Περισσότερα

₹19999 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sangitajha7

I am proficient in DATA entry with 100% accuracy. I am having more than 5 years of experience. I always deliver on time and exceed the expectation of client. Independently plan and implement work, or with minimum super Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pankajgalhotra

A proposal has not yet been provided

₹22222 INR σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
michellemayores

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0