Κλειστό

Fill in a Spreadsheet with Data

65 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $19/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

Webxpert4u

Hello, I am ready to search data on web. Please provide me more details about fields which you want to search from web. LETS DISCUSS Before starting the task. We do Market Research, Companies revenues & financ Περισσότερα

$23 USD / ώρα
(194 Αξιολογήσεις)
7.2
khushh07

Hi, I understand the project requirements and willing to start as soon as possible. Kindly share the details and I will deliver with high quality. Looking forward to work with you. Thanks & Regards Khushi India

$15 USD / ώρα
(263 Αξιολογήσεις)
7.0
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(178 Αξιολογήσεις)
6.9
abdussamad

Self-motivated professional, certified data entry specialist, a proficient web researcher and transcriber, blogger, web designer, Wordpress and various social sites marketer, knowledgeable in SEO, and technical / help Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.9
helalru

Sir I have read your project details and understand. I am expert on this project. Please check my profile then you can understand. I always provide 100% quality and quick service. For this quality services most of th Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.5
sujonmax2

Dear sir, Greeting, Old account has been closed new account start work. I've extensive experience regarding research collect valid email and company information from website put them into excel .Our experience go Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(94 Αξιολογήσεις)
5.6
furqanorpiv

Hello, I am furkan , a CERTIFIED data entry, excel expert. I have 6-plus-year verifiable track record of entering data into company’s database using keyboard and 10-key. During my previous job with ABC Company, I Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.5
qualifiedcoders

Hi, Good day! We have read your post and would like to discuss further as we have Data entry experts in our company who have very good typing speed and accuracy. They have Very good knowledge of excel and othe Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
5.1
adhikarypalash9

Hello sir, I am a good freelancer to do any type of job I have a big team we do various types of job we also interested with data entry project. Our team can do fast and we are able to do big projects also. *Word t Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
2.4
$16 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
heemel25

MD. SHERAZUL ISLAM Hello, Dear Honorable Project Manager, I am Md. Sherazul Islam. I have been working as a Data Entry professional as well as SMM provider. But, now I am working as a Team membaer. They are p Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.1
miad6423

Hi, please explain your job. Hope we can have a better cooperation with details. Best wishes for you.

$22 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
$15 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
GUNDAHIMABINDU

Dear Sir/Madam, I would like to work on your task with accuracy and assure an error free completion. So, Kindly provide me with the details to work on. Thanking you.

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
muslimuddin1234

Hello, This is Muslim Uddin .I have seen your job post ,i think i can best fit for this job and in time. Lets discuss more. Best Regards Muslim Uddin

$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.2
hassannaweed4

A proposal has not yet been provided

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ArchanaPachnanda

I am having good typing speed and working experience with MS Office which will add value to this project.

$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kavithalaxmi

I am here to explore opportunities that can use my skills & knowledge in computer programming, office suite applications & technical expertise for the mutual benefit of the employer in terms of quality & timely deliver Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0
melanidegroot

As an ambitious and hard-working individual, I am often recognized for my commitment and ability by highly respected individual in this enviroment. I handle multiple tasks on a daily basis competently, working well und Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0