Ακυρώθηκε

Fill in a Spreadsheet with Data

14 freelancers are bidding on average ₹22361 for this job

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sprintedge

yes,let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards Kamal

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jahanusrat

Hi, I'm Nusrat Jahan. I have enough experience in this field. I can easily complete this project as per your instructions. How much is your budget and how long will be the time frame? Thank you.

₹12500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
claudineandrea06

Hello I am good at research and I am extremely quick at learning new skills. I am available to begin immediately.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MudasarRasheed00

If you can imagine it , we can create it . Here, under a one roof we offer many things like web development, web designing, wordpress, php, html etc. we have done many kind of project during our studies , i hope u wi Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Danay007

15 years Data Mining, Data Analytics, SQL Development, Excel & Access DB Experience. US Patent Pending Inventor.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
itorions

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

₹20000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RSKumaran28

A proposal has not yet been provided

₹26667 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
khurshed71

Hello Sir Please provide me your project details with your instructions ( if) . I am ready to perform as much time required as you need. Regards Khurshed

₹13622 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹16666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Deepakmathpati

A proposal has not yet been provided

₹22222 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vajprakash

working experience in inventory control, adding value to the project. having excellent typing skill with 100℅ accuracy which is required for the project...

₹16666 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ayushibhojasia

have experience as data scientist and analyst. have great command over excel

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0