Ακυρώθηκε

Fill in a Spreadsheet with Data

I have some manual data to put in spreadsheet. the work is nearly less than 0.5 hours for a professional person.

Δεξιότητες: Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Powerpoint

Δείτε περισσότερα: data entry hours work, fill data spreadsheet, php form data spreadsheet, contact data spreadsheet, collecting price data spreadsheet, work home data processing, macro data spreadsheet, work collections data, person smiling work picture, work smart data entry, payroll data spreadsheet, link web data spreadsheet, 2008 extract data spreadsheet, work submitted data chronoform

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Islamabad, Pakistan

ID Εργασίας: #11780108