Ολοκληρωμένο

Excel UDF Function - Get the last available value in a list (10 min work for right person)

Very small project, 10 minutes work for right person:

Create a user defined function:

=LastAvailable(A5;0,n)

meaning:

If A5=0 then retrive A4 provided A4<>0,

else retrieve A3 provided A3<>0

else retrieve A2 provided A2 <>0

up to the Nth previous cell

0 should be a variable (meaning could be replaced by blank or anythin elese, in the above example:

=LastAvailable(A5;"",n)

meaning:

If A5=0 then retrive A4 provided A4<>"",

else retrieve A3 provided A3<>""

else retrieve A2 provided A2 <>""

etc.

Δεξιότητες: Excel, Visual Basic

Δείτε περισσότερα: excel array formula if, excel array formula if multiple criteria, excel array formula examples, advanced excel array formulas, array formula excel 2013, excel if array contains value, excel array formula multiple criteria, excel array formula sumif, $10 hr $30 min i work as a freelance in audio video and graphic creation i dj since 11 years i create my own music since 3 4 yea, contact person list ecel companies, work right, excel vba check list value, multiple select list value retain reload javascript php, need flash work right, need work right away

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) Paris, France

ID Εργασίας: #14405646

Ανατέθηκε στον/στην:

Ahmed818

let's begin , i can finish in 10 minuites Relevant Skills and Experience expert in excel vba programming Proposed Milestones €20 EUR - macro

€11 EUR σε 0 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.7

13 freelancers are bidding on average €20 for this job

schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

€20 EUR σε 0 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
6.8
khushh07

Hi, I understand the project requirements and willing to start as soon as possible. Looking forward to work with you. Thanks & Regards Khushi India Relevant Skills and Experience Excel, Visual Basic Propos Περισσότερα

€22 EUR σε 0 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
6.9
shafaqat11

Hello Sir, Thank you for posting the project. I am an expert in these fields. I have already completed several projects like this. For evidence you can see my profile. I am a hard worker, productive and worthy of Περισσότερα

€16 EUR σε 0 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.3
€23 EUR σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
4.9
royalcalif

Hi Mr. Employer I have lot of experience in excel spreadsheet and I can do this project in effective manner with 100% accuracy report to your requirements. See Below video as my earlier work with Excel . Recipes Mana Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.3
liangjongai

Hi, sir I have a detail look to your project, I have a great skill in excel. I'm sure I can complete your project. My price and period is negotiable. We can discuss the details via chat. Thanks. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

€29 EUR σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
€12 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
ketas

Dear, I could help you to make this request done in 20 minutes maximum. Regards, Relevant Skills and Experience VBA/ MS Excel Proposed Milestones €20 EUR - Finish

€19 EUR σε 0 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
2.5
€23 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.0
nomi4rusman

Entry in Excel/ACT- Link Exchange on the web- and woo commerce and wordprees Adobe photo shope Relevant Skills and Experience - Entry in Excel/ACT- Link Exchange on the web- and woo commerce and wordprees Adobe photo Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.6
beautiXiao

Hi, very nice to meet you. I am so confident and I am sure that I can do your project. I can show you nice past work, it will be my great pleasure if you contact me for further discussing , thanks. Stay tuned, I'm i Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€14 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0