Κλειστό

Clean up excel files and organise data

16 freelancers are bidding on average ₹18405 for this job

citijayamala

Expert in Excel, Excel formulas, and all excel functions, macros, lookup concepts. Have done many projects in Excel, created many dashboards, and Business intelligence tool for forex markets. Can complete on time with Περισσότερα

₹13888 INR σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.0
naomikungu

I am hardworking and diligent if you give me a chance. I am new to this platform but I am proficient in Excel. I will get your work done as fast as possible. if you have any questions at all, please feel free to conta Περισσότερα

₹22222 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
plopesrui

I'm a 24-year-old portuguese speaker from the north of Portugal. I speak fluently in english as well. I'm highly motivated and eager to provide a very high quality work at a very reasonable price. I'm a very fast work Περισσότερα

₹12500 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ujjwalconcepts

Hi I am Ujjwal. Can discuss more details over chat.

₹16666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
afilipv

I can do the job if you want for no money because they want to prove what I can do. Thank you very much.

₹21111 INR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lamesmhmd2

A proposal has not yet been provided

₹15000 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aymanahmed88

Dear Sir, it`s glade to work with you according my work experience i can do it I am DBA and SQl Developer Certified and have an experience more than 5 years as Developer in multinational company and have experience i Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sandu66

i have all ms office programs including excel. when you need this? i can do it fast. i can do this neatly

₹16666 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yassirstats

Hi, I'm an engineer in statistics, an expert with Excel,VBA .. and i'll happily do this work for you. Contact me so we talk details and see what exactly you need. Regards.

₹12500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ashokdd

Dedicated to work and able to analyze and resolve issues. I'll complete my task before on your time frame with required quality and fulfill your satisfaction. Then I'll meet my level best in freelancer circle. Περισσότερα

₹12592 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vermarakesh1986

Respected Sir/Madam, I have good knowledge of Excel and having 5+ experience on the same. So I am suitable candidate for this job. I will come upto your expectation

₹20000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Deeb58

Expert

₹13000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹13888 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sethip

I have extensive experience working with all versions of Excel 2009- 2013. I can create new sheets, modify, data entry, organize, formulas and much more. Thanks

₹21111 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0