Ακυρώθηκε

Amazon Data Extraction Into Excel

127 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $105 γι' αυτή τη δουλειά

TypingxpertRehan

understood, i am checking the job specification meanwhile, if you can come to private chat to discuss further?

$210 USD σε 4 μέρες
(1223 Αξιολογήσεις)
8.9
jeweljitu

"Dear Employer, I need to discuss with you more about the project?. I am a highly trained Data Entry, Research, Web search, Web scrape, Product Add Any Type Of eCommerce Cart, Expert with great knowledge of Excel and Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(1121 Αξιολογήσεις)
8.6
Innovative116

Hi there. I am a full time web scrapper. I checked attached document. Extracting data from about 1000-2000 Amazon URLs into spreadsheet in explained format will be done with 100% accuracy within 3 days. If you can mes Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
8.1
jubair7

Experienced TEAM HERE to work for your project. Let's discuss more and finalize the project and cost. We have our own workplace with 7+ working PCs and laptops, with ~15mbps internet connections. We also have a back Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(327 Αξιολογήσεις)
7.8
FINGERRPRINT

Hi, we have wide range of experience in similar type of jobs. we can get upto 2000 rows of data with 4 piece of information within 2 days. 100% Quality and satisfaction guaranteed with us. Please see our client feed Περισσότερα

$157 USD σε 2 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
7.9
vsolcorp

Hello, Sir I am from vSol CORP. We are 19 people team, worked on more than 500 completed projects. We provide round the clock service. Kindly interview us to review our competencies & hire us for best desired results. Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
7.6
Webxpert4u

Hello, I am ready to extract data from Amazon using python/scrapy/django into Excel document in designated cells. LETS DISCUSS before starting the task. I'm using python/scrapy/django for all kind of data extract Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
7.3
seaanddream

Hi, my name is Sevinc. I read your "Amazon Data Extraction Into Excel" project descriptions carefully before bidding. I checked the attached document as well... I got what you need and ready to go ahead as soon as we Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(273 Αξιολογήσεις)
7.5
Toperfection

Hello there, We are interested in offering our web scrapping services for collecting products related data. We have completed various projects related to web scrapping making use of both automated and manual tec Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(163 Αξιολογήσεις)
7.8
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
7.4
ZAZwork

Dear Concern, I am interested in your job post involving these skills. It says that you are looking for someone who knows English & MS Office, also who is a detail-oriented person. I think that I am the right person Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.9
belovewriter

Hello We are ready to work on this project and to start immediately we are expert in Data Entry & Admin Support, working with professional ethics We have ​3 ready data entry staff that will handle this projec Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.0
RSwapnil

Hello, I have reviewed the attached document. I have understood the project requirement. I assure you about quality of work. Looking forward to work with you. Please contact Regards, Swapnil

$75 USD σε 2 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
7.2
shosi

Hey :) I am highly interested to Obtain data from Amazon URLs and copy back into Excel document with honesty and hard working.I am available most of the time of a day.I have a large team also.I have 60 reviews wit Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
7.0
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$94 USD σε 2 μέρες
(202 Αξιολογήσεις)
7.2
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [url removed, login to view]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$155 USD σε 4 μέρες
(549 Αξιολογήσεις)
7.2
rabiasagi

0.10 per row is my price.. I would love to do sample work. I have understood your Project. I complete every task with 100% accuracy. I m available for 8 hrs daily 7 days a week

$200 USD σε 5 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.9
DeepSyaal

Lets start. Having a team of Professionals. We provide high quality work with accuracy. Would you like to discuss more about your current requirements?

$100 USD σε 3 μέρες
(291 Αξιολογήσεις)
6.7
dpune

Hi, I have more than 14 years of data scarping exp and I am expert in this kind of work. I have completed more than 280 projects. Please look at the feedback left by my employers to know more about my work. Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.5
rangacbe

Hi, Thanks for the opportunity to bid on this project. I have done such data gathering and research in the past for various clients so that I will provide good service. Regards, Jai

$50 USD σε 7 μέρες
(266 Αξιολογήσεις)
6.7