Ακυρώθηκε

Amazon Data Extraction Into Excel

128 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $104 γι' αυτή τη δουλειά

TypingxpertRehan

understood, i am checking the job specification meanwhile, if you can come to private chat to discuss further?

$210 USD σε 4 μέρες
(1033 Αξιολογήσεις)
8.7
jeweljitu

"Dear Employer, I need to discuss with you more about the project?. I am a highly trained Data Entry, Research, Web search, Web scrape, Product Add Any Type Of eCommerce Cart, Expert with great knowledge of Excel and Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(1028 Αξιολογήσεις)
8.4
Innovative116

Hi there. I am a full time web scrapper. I checked attached document. Extracting data from about 1000-2000 Amazon URLs into spreadsheet in explained format will be done with 100% accuracy within 3 days. If you can mes Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(247 Αξιολογήσεις)
8.0
FINGERRPRINT

Hi, we have wide range of experience in similar type of jobs. we can get upto 2000 rows of data with 4 piece of information within 2 days. 100% Quality and satisfaction guaranteed with us. Please see our client feed Περισσότερα

$157 USD σε 2 μέρες
(267 Αξιολογήσεις)
7.8
jubair7

Experienced TEAM HERE to work for your project. Let's discuss more and finalize the project and cost. We have our own workplace with 7+ working PCs and laptops, with ~15mbps internet connections. We also have a back Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(275 Αξιολογήσεις)
7.6
Toperfection

Hello there, We are interested in offering our web scrapping services for collecting products related data. We have completed various projects related to web scrapping making use of both automated and manual tec Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(155 Αξιολογήσεις)
7.6
seaanddream

Hi, my name is Sevinc. I read your "Amazon Data Extraction Into Excel" project descriptions carefully before bidding. I checked the attached document as well... I got what you need and ready to go ahead as soon as we Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(221 Αξιολογήσεις)
7.2
Maariyaa

Hello Dear, HERE Ready to start!!! I can perfectly do it. I have lot of experience related and different types of projects. I am waiting to your quick positive reply. Feel free ask me question if any. I Look for Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(284 Αξιολογήσεις)
6.9
belovewriter

Hello We are ready to work on this project and to start immediately we are expert in Data Entry & Admin Support, working with professional ethics We have ​3 ready data entry staff that will handle this projec Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.7
rabiasagi

0.10 per row is my price.. I would love to do sample work. I have understood your Project. I complete every task with 100% accuracy. I m available for 8 hrs daily 7 days a week

$200 USD σε 5 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.9
Webxpert4u

Hello, I am ready to extract data from Amazon using python/scrapy/django into Excel document in designated cells. LETS DISCUSS before starting the task. I'm using python/scrapy/django for all kind of data extract Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(161 Αξιολογήσεις)
6.9
vsolcorp

Hello, Sir I am from vSol CORP. We are 19 people team, worked on more than 500 completed projects. We provide round the clock service. Kindly interview us to review our competencies & hire us for best desired results. Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(228 Αξιολογήσεις)
7.3
RSwapnil

Hello, I have reviewed the attached document. I have understood the project requirement. I assure you about quality of work. Looking forward to work with you. Please contact Regards, Swapnil

$75 USD σε 2 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
6.7
DeepSyaal

Lets start. Having a team of Professionals. We provide high quality work with accuracy. Would you like to discuss more about your current requirements?

$100 USD σε 3 μέρες
(282 Αξιολογήσεις)
6.6
rangacbe

Hi, Thanks for the opportunity to bid on this project. I have done such data gathering and research in the past for various clients so that I will provide good service. Regards, Jai

$50 USD σε 7 μέρες
(256 Αξιολογήσεις)
6.6
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [url removed, login to view]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$155 USD σε 4 μέρες
(346 Αξιολογήσεις)
6.7
safiqulislam67

Hi, I can confirm you that I will be able to complete your project with the highest quality and accuracy. No need to pay me anything if you are not satisfied with my work. I will be more than happy if I get the opportu Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.3
dpune

Hi, I have more than 14 years of data scarping exp and I am expert in this kind of work. I have completed more than 280 projects. Please look at the feedback left by my employers to know more about my work. Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
6.3
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
6.6
spawar

Pls check my freelancer reviews, ready to begin work on this project immediately. I do have very good experience of amazon projects, I will provide you best quality work Thanks

$100 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.0