Σε Εξέλιξη

Copy Chinese text into a InDesign file. 200 pages with many pictures

Ανατέθηκε στον/στην:

SWOoi21

Hello, I am proficient at both Chinese and English languages, and I am also able to use Adobe InDesign.

€135 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

26 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €155 γι' αυτή τη δουλειά

Kusmin

Hi, Please have alook to my previous project: https://drive.google.com/open?id=0B4UM5611nAkKeFRVbFc5UHYyT3c This is another: https://drive.google.com/open?id=0B4UM5611nAkKamt6akV5RHI0MU0 Thanks Kusmin ====== Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.9
bhavnishvw

Hello sir/mam I can complete your project on time and within your budget.I have 12 years experience in creative designing. I currently work for a leading publishing house based in Australia and design layouts, cove Περισσότερα

€200 EUR σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.1
DezineGeek

Good day, Make an impact with the top notch design, we are ready to work on your project. We offer professional services of innovative graphic design at a very reasonable price. Our work is 100% self- creation, co Περισσότερα

€463 EUR σε 7 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.7
Olekiy

Hello! I have 15 years of experience in creating brochures, magazines, books, e-books etc. There are few graphic editors within my expertise. They are Adobe Photoshop CC, Adobe InDesign CC and Adobe Illustrator CC. Περισσότερα

€250 EUR σε 15 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.3
€30 EUR σε 0 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.8
hiaobang

Hi, this is Veda...I am native Chinese speaker with fluent English, I can do this job, just give me a chance, thanks!

€150 EUR σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2
€150 EUR σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
3.8
€155 EUR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.4
shreyawebstudio

Ready to start now. Please send me PM for more discussion. Thanks.

€155 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
kearyuch

Dear client , I'm a native Chinese speaker , once worked in a world top 500 company for almost 2 years. 1) My bilingual abilities in Mandarin Chinese and English . 2) I have years of English learning and using experi Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.5
ShrineWeb

Hello, I specialize in this and am perfect for this project. You are going to love my work. I will provide revisions until you are 100% satisfied. I am online if you have any questions. I am ready to beg Περισσότερα

€34 EUR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.4
rashidaliansari

Hi Mate, We are Team of Freelancers we have multiples Services like Grahic Design and web development we done plenty of sites and designs for our clients check services below and looking forward to get started this pro Περισσότερα

€222 EUR σε 0 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.4
gaoming627

Hello, thanks for your post. I'm an expert in translating from English to native Chinese and in handling PDF/Indesign format file. I'm sure I can meet your copy Chinese text from PDF into a InDesign file perfectly if Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
FeverKidMiya

I'm a native Chinese speaker. I graduated from Edinburgh College of Art. Right now I’m a freelance designer working in Shanghai. Before this, I worked as a graphic designer and a content editor for East Radio Center, Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
juliayulc

I am a translator and graphic designer. I worked for advertising company for a couple of years. I am very good in graphic software, eg. Adobe InDesign, QuarXpress, PageMaker, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Micro Περισσότερα

€133 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€155 EUR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ouyangzhicong

I am a responsible Chinese college students, hope you can give me the task, I do need to finish in time, thank you

€250 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
segeryu

Hi, I am a native Chinese speaker just recently graduated from UNSW Australia. I think I can handle this job very easily. Regards, Xuange

€105 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vivirain

Hi, I'm a native Chinese speaker and willing to help complete the job for you. Feel free to contact me if any. Best Regards,

€50 EUR σε 2 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0