Κλειστό

I would like to hire an Embedded Software Developer

8 freelancers are bidding on average ₹7680 for this job

Codeminded

I am experienced embedded developer with over 10 years of Wireless Networking product development exp. My Key skills include: C/C++ Programming, Linux OS, RTOS, Android I am very sure that I can take up this job and Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Endtechnologies

We have experienced team of Electronics Engineers. We have made PCB designing, component stuffing and coding for • Instrumentation Trainers • Embedded Trainers • Communication Trainers • Basic Electrical Engineerin Περισσότερα

₹7000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Omarsaiko

i have been coding for embedded systems for 3 years using C,worked with the AVR micro controller,MIPS processor,will do your project in a modular structure to be easily maintained in the development cycle and to be ea Περισσότερα

₹3333 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EslamRagab

Hello Sir, it's a pleasure to have the change to start working on this site with you. Kindly check my profile and feel free to ask any question. Thanks!

₹7777 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sushant2112

Hi, I have experience in embedded system designing and programming. I have done programming for microcontrollers. i have been programming in embedded C and worked in IDEs like Keil, MPLAB I will work according to your Περισσότερα

₹8888 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adusr91

I have been working as an embedded trainee in a company for past 6 months . knowledge in c programming and pic,avr,arm microcontroller programming

₹11111 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0