Ακυρώθηκε

Convert Kicad files into Gerber files.

10 freelancers are bidding on average $31 for this job

$30 USD σε 2 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.7
Blast545

Hey, my name's Jorge, I am an electronics engineer, I am capable of completing your project as I have experience with Kicad. Contact me to discuss any questions you may have, I'd be glad to answer you. Thanks for Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.5
zeshankhan43210

Hi. I am a professional Electronics Engineer having expertise in PCB designing. I have seen the schematic shown in your provided link. Contact me.

$100 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
sukhoi1

Hello, i will make you Gerber right now for 15$ total. Write me and you will have this tonight. You can see my portfolio

$20 USD σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.4
bisuhrs16

I have work in different ARM architecture like v4/v4T(ARM7), Raspberry Pi, Anduino Nano,uno,mega Different Xilinx FPGA architecture(7 Series FPGAs,Kintex-7,Zynq-7000)

$15 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
Darkyline

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Gralu

Hello, I can provide gerber files and BOM in xml for the exact project you mentioned (as it is on github). It is my first bid ever, so we can split it for 2 milestones for you to have zero risk and for me to get us Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mvish88

Dear Employer, Hire me, I can do this project. I am experienced electronics enthusiast working in the field since 8 years. My work area includes Computer Software, Embedded Systems (Hardware & Software), Analog & Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.9