Κλειστό

5 Chips Schematics and PCB Design

5 Chips Schematics and PCB Design. Must be able to answer [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] available at Malaysia Time Daytime and Night

Δεξιότητες: Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Ασύρματη Σύνδεση

Δείτε περισσότερα: design pcb altium, freelance layout design pcb, design pcb vhdl ams, design pcb batteries, design pcb arm9, usb hub design pcb, pcb schematics altium, mc39i pcb schematics, altium designer pcb schematics, design pcb mikroc, design pcb psoc, immunity design pcb, design pcb adc

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) ShenZhen, China & Kuala Lumpur, Malaysia

ID Εργασίας: #12184101