Κλειστό

5 Chips Schematics and PCB Design

5 Chips Schematics and PCB Design. Must be able to answer [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] available at Malaysia Time Daytime and Night

Ικανότητες: Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Ασύρματη Σύνδεση

Περισσότερα: digital poster graphic design part time freelance services malaysia, design pcb altium, freelance layout design pcb, part time java programmers malaysia, design pcb vhdl ams, design pcb batteries, design pcb arm9, pcb schematics tube guitar amp, usb hub design pcb, design pcb using eagle software, pcb schematics altium, mc39i pcb schematics, altium designer pcb schematics, design pcb mikroc, design pcb psoc, immunity design pcb, design pcb adc

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) Teams from Hello World, Malaysia

Ταυτότητα Εργασίας: #12184101