Ακυρώθηκε

I would like to hire an Education Tutor

3 freelancers are bidding on average ₱14444 for this job

₱10000 PHP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saudzakir123

I am ready to work for you.

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
moniramoslopez

Cuento con experiencia en Tecnología Educativa y herramientas tecnol{ogicas orientadas al nuevo modelo de enseñanza "Flipped Classroom", tales como plataformas tecnol{ogicas educativas (LMS), Moodle, Blackboard, com8s, Περισσότερα

₱11111 PHP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0