Κλειστό

I would like to hire an Editor

25 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €938 γι' αυτή τη δουλειά

€1184 EUR σε 20 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.8
FreelanceEditor

Hello, What’s the subject matter and word count of your written content? I'd be happy to provide you editorial assistance in 20 weekdays (Monday-Friday). I'm an experienced, professionally trained, full-time free Περισσότερα

€750 EUR σε 20 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.8
Panikker

I am a professional writer of blogs, web-content and academic articles. I also ghost write novels and business books. My work is a 100% free of plagiarism. I proofread and edit all genres of written work. Please visi Περισσότερα

€850 EUR σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.5
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

€833 EUR σε 4 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
€750 EUR σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
Hoffman24

Hi, An experienced and skilled writer with impeccable grammar skill, strong visual awareness, and insists on spelling perfection, you can rest assured that anytime I edit, proofread, and analyze a document of any size Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
€1250 EUR σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
ZeeshanShah22

I am Masters of Statistics ,Expertise in SPSS. Multivariate methods Factor Analysis, Discriminant Analysis, Logistic Regression, Panel Data Analysis: Fixed Effect & Random Effect Models, ANOVA using SPSS, Minitab, ST Περισσότερα

€1000 EUR σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.5
Drynoch

"Writers are a rare breed. They consistently and often feverishly create work so fart that endlessly delight and enthrall all who read them. Unfortunately, they due to their writing fever can often be in attentive to o Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
emmagibson

Hello, I am a very experienced, professional proofreader, editor and published writer and also a native English (UK) speaker and I can have this done for you very quickly. I have written, proofread and edited high Περισσότερα

€1111 EUR σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.6
Queenienair

As Director of the All India Association of Industries I have written several articles and reports on various subjects. With my expertise i am of then opinion that I can deliver the project as per your specifications Περισσότερα

€888 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
FranCreative

Hi, I have over a decade of experience in writing and editing in a professional environment. I've worked as a senior editor on various platforms, including newspapers, magazines, books, websites, blogs, newsletters, Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€888 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nirmal1980

Intellzi Publishing Solutions (Intellzi.com) is an exclusive vendor for proofreading and copyediting. We have vast experience in handling hundreds of similar proofreading projects since 2010. With years of experience Περισσότερα

€1055 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
baitywilliams40

Dear Client, Search no further! I`d be pleased to edit for you! I have a university honours degree and am a professionally trained proofreader, write and editor. I work to English U.K. or U.S. Περισσότερα

€750 EUR σε 19 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
grantevery

I have had extensive experience writing and editing a variety of formats including newsletters, websites, and television scripts. I'm ready to start immediately. I have only recently joined Freelancer so I don't have a Περισσότερα

€1088 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elip15

Dear Employer, my name is Elisabeth. I'm Italian and I have a Master's Degree in Languages and Translation (both English and German) from the University La Sapienza in Rome, where I live. I also studied DaF (German as Περισσότερα

€1000 EUR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.1
abbiefoster

Hello, I am Abbie! I have been working as an academic writer for last 4 years. I have done a lot of Academic work related to different subjects such as Health, Management, business, economics etc and up to a word limi Περισσότερα

€750 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ColbySlater

Greeting! Being a lynx-eyed analyzer and an efficient modifier, I can proofread, edit, or rewrite your content. With strong visual awareness, perfect grammar and spelling knowledge; I excel in spotting out the errors Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0