Κλειστό

Editing 5-8 pages

45 freelancers are bidding on average $42 for this job

ActualWriter

I’m a native English speaker and English teacher living and working in Egypt. I have carefully read your project description and I strongly believe I can help you in this important proofreading/editing project. I have Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(133 Αξιολογήσεις)
6.1
RAHEL198

Hello My name is Rahel. I am 100% sure that I will meet your expectations. I am a creative and recursive writer, who is able to grasp the reader’s attention. I write with the heart, but in a concise and clear mann Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
5.7
dataexpertpak

Hi, This is Bilal, I am Editor, Proofreader, and Creative content creator. My expertise lies in writing for websites, blog articles, general and academic projects. You will be glad to know I am personally motivated to Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.4
hepzi

I have been an editor and proofreader for twelve years. I have been trained in editing both British and American English and I've worked on numerous projects written by non-native speakers. I believe my training and ex Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(152 Αξιολογήσεις)
6.0
Haaly

Dear I can perfectly edit and proof read your document. I have done my PhD in Mechanical Engineering from London. I will correct grammar, delete redundancies, fix problem sentences and even sharpen vocabulary Περισσότερα

$34 USD σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
5.4
walterrobertt

Writing Services at Its Best Greetings, Looking for Content Writing Services, You are at the right place. When it comes to Content Writing, I’m ‘The Best’ here. Feel free to hire me for the following writ Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.4
georgiagreville

Hi, my name is Georgia and I'd love to assist with your project. As a bit of background about me, I'm a recent graduate of the University of Queensland, ranked in the top 30 universities worldwide, where I completed my Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.9
DdHardy

Hi Are you looking for professional editor, proofreader, and copywriter? Then look no further. I do not compromise with quality. My content will be unmatched in quality. So I’m expert in proofreading and editing at Περισσότερα

$188 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
revival786

Hi there, I am a professional editor. Please check my reviews and portfolio (https://www.freelancer.com/u/revival786.html) and ask me for more samples to have an idea about the quality of my service. I am highly intere Περισσότερα

$49 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.1
jednamama3

Hello! I am a skilled proofreader and can do this job for you in a quality manner and on time. Since I have a BA degree in English language and literature and have been teaching English for the past almost 15 years, I Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.7
stemic

I have been writing research works, thesis, essays, reviews, editing works and cvs among others and have the capacity to deliver a high quality and plagiarism free work within your budget. I have examined your instruct Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.6
IncisiveLass

Greetings, When I review your job requirements, I find that I can easily meet and exceed your expectations! For 7 years, I have been offering top-notch editing/proofreading services to authors, small businesses, stude Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
JonnaNueros121

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$66 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.5
Drynoch

Writers are a rare breed. They consistently and often feverishly create work so fart that endlessly delight and enthrall all who read them. Unfortunately, they due to their writing fever can often be in attentive to or Περισσότερα

$166 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
Zulucorp

I am an expert in this; I will deliver the best. I am a consummate academic writer and researcher, with superb English command and 7.5 years’ experience. Over the years, I have delivered scores of academic research pap Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.6
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
designsmaker0

Hi, i can do it.I am here to help you so please message me once.i will give you draft with in 1 to 2 hours . I believes passionately in the power of a well-executed Creative Concept. put all efforts possible to m Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.6
oanatarce

I have excellent editing skills and I am confident that I will do a great job. In case you have any questions, feel free to contact me. All the best, Oana

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.7
assignmentstore

Hi Mariyum here I can edit your 6 pages. Please message me for more details.

$133 USD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9