Ολοκληρωμένο

Edit a document

Ανατέθηκε στον:

mootikallc

Hello! My passion is helping people improve the QUALITY, CLARITY, and IMPACT of their written communications and documents. For your project, two parts of my professional experience will be critical for completin Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.5

28 freelancers are bidding on average $29 for this job

Proofsolution

Experienced, professional, accurate and reliable. Top notch quality and timely completion will be ensured. My work is double proofread and I can start immediately. I do not believe in overcharging, therefore my bid is Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
5.5
rta57ae2d68bb124

Hi, I'm Rohan and I'm ideally suited for this project. I am an extremely skilled and proficient editor and proof reader, with a bachelors degree in Literature. I’ve spent the past four years of my life working for vari Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
5.1
CreativeWords89

Professor and Academic Editor, I hold a PhD in English Literature and offer professional editing and proofreading services on and off the web. Senior Member of the Editor's Association of Canada (EAC). Backed up by alm Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.3
$55 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.2
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
Arjun1106

I am Arjun Singh. I read your project description and understood you need the following: [login to view URL] and Proofreading of your document. If I am missing something, please let me know. I will charge $20 for you Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
CreativeWords67

Do you want to make sure your content is perfectly polished and ready to impress? Or do you just want to make it more effective, professional, and engaging? I'll make sure we go above and beyond to edit your content. W Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.8
IdeaCentre

Hello, how are you doing today? Click on that__CHAT__button below so that I can ask a few questions concerning your project. I have read all the provided instructions and I am the right person to work on this task. I p Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.8
writings254

Hi, the writer you are looking for is me. I am a versatile, articulate writer and editor, who produces grammatically correct, quality and unique articles. Let's talk more in PM. Thanks

$15 USD σε 0 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.9
george531

Dear client, I am a Native English writer, editor, Proofreader with more than ten years of experience with excellent academic background (MA in Literature) and simultaneous creative exposure and expertise of working Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
3.9
kmmalik54

I have read your job posting with keen interest and I feel that I can do this job on the basis of my qualification and experience (view my profile). Please consider the following: *I am a highly qualified and experienc Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.1
empresssofy

Dear Hiring Manager, My name is Sofia and I believe I am the best fit for this Job. I have 8 years experience in editing, academic,article writing. I am proficient with the different styles of writing. I have a s Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
alexy9

i am an enthusiastic, talented, and dedicated academic and article writer offering you the best of my experience. I am detail oriented, extremely organized and look forward to taking on your project and exceeding your Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.6
sarmad92

Hello there! I am a professional content writer and rewriter with 200+ successful submissions of SEO optimized articles and blogposts at freelancer, fiverr and other local and international platforms. I assure you: Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.4
sadaqatali408

HI I have read out all the description given in your project. I am fully capable to complete this project with 100% accuracy and as per your requirement. I have completed many assignments (Research Papers, Dissertatio Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.4
utsavarathi

If you need a writer who gives high-quality content in a short time, then look no further. I strive to offer my clients with top quality, original content that keeps the readers engaged. I am a quick writer but ensure Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
mcollinscalz

Hello! My name is Collins and I think I can deliver some great work for you. I am a professional writer with 3 published books and dozens unpublished novels. In my record I have also written 10 published eBooks on Am Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
Subulabrar

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rehan828

Hi there, I am a professional Graphic & Logo Designer with 2+ years experience. I have read your project Description. I can do various jobs in Adobe Photoshop and Illustrator depending on your requirements. My a Περισσότερα

$90 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abhi969

I am an engineer, speaker, writer with decent writing and editing skills. Looking for long time work with some genuine person.

$26 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0