Κλειστό

Edit Something

I would like to hire someone to check 10 pages A4 of English descriptions and correct grammar errors.

Ικανότητες: Επεξεργασία

Περισσότερα: edit noun, edit thesaurus, editing definition film, edit meaning, define emend, editing definition in writing, define copy edit, edit meaning in hindi, edit something educational research, edit something educational , edit something education, We are looking for a logo for our shopify app. The theme of the logo is to represent something like \ Easy or better way of edit, edit something essay homework, help me edit something, edit something with new research

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #14405527

72 freelancers are bidding on average $43 for this job

happymarli

I will be glad to edit your English document. I will also proofread it. Relevant Skills and Experience editing/proofreading Proposed Milestones $48 AUD - Edit and proofread English document and submit it in 3 days. Περισσότερα

$48 AUD σε 3 μέρες
(1731 Αξιολογήσεις)
8.9
amybrownthatsit

I would be happy to help you with this paper. Your requirements on this proofreading task are clear so far. Please feel free to contact me if you would like to see samples or if you have any questions. I will assure Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(97 Αξιολογήσεις)
6.1
GaronHelton

"Hello, I understand that a copy and paste article may need to undergo several modifications for it to pass copyscape. I will modify, edit proofread and re-write the article to meet the required specifications. I will Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.3
thelords

Hi, I am an experienced writer/editor who has been on job for 8years (being the winner of a writing competition held here on freelancer.com). I have read the requirements (well understood) and will also add track chang Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(62 Αξιολογήσεις)
5.9
Proofsolution

Experienced, professional, accurate and reliable. Top notch quality and timely completion will be ensured. My work is double proofread and I can start immediately. Regards Relevant Skills and Experience Proofreading/e Περισσότερα

$20 AUD σε 1 μέρα
(139 Αξιολογήσεις)
5.5
Hoffman24

"Hi, An experienced and skilled writer with impeccable grammar skill, strong visual awareness, and insists on spelling perfection, you can rest assured that anytime I edit, proofread, and analyze a document of any siz Περισσότερα

$120 AUD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
CreativeWords89

I promise that it will be attractive, effective, and plagiarism free. Let me put my years of experience to work for you. I promise you will be completely satisfied with the results. Relevant Skills and Experience Proo Περισσότερα

$166 AUD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.2
Shawkat2012

Hi there, I will professionally proofread the descriptions and remove the last trace of grammatical, spelling and punctuation error and then deliver within your deadline. Kind Regards, Shawkat Relevant Skills an Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.2
greatwords4you

Correct grammar errors thoroughly, and strengthen effectiveness of English descriptions. Relevant Skills and Experience An eagle eye for grammar errors within an overall sensitivity to the effectiveness of the descrip Περισσότερα

$45 AUD σε 5 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
judgemel

This is my bid to edit/proofread your 10 pages. Check my feedback/portfolio for testimonials and samples of my work. Relevant Skills and Experience I am a skilled and creative native US English writer/editor with Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.0
PhDWriting

I look forward to speaking to you further to discuss your writing needs, with my commitment to providing a first-class service at all times, my writing service is one you can rely on. Relevant Skills and Experience Ed Περισσότερα

$293 AUD σε 5 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.8
MarayaLK

Hi, Please provide the word count for an accurate bid. I am a university-educated native English speaker. I have lots of experience outside of this site - writing, editing, teaching creative writing and doing ma Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.9
$50 AUD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.7
editing4u121

Hi there. I would like to help you. I am an exceptional editor and proofreader. Relevant Skills and Experience I have edited over 100 theses/dissertations, books and articles. Proposed Milestones $20 AUD - Complete Περισσότερα

$20 AUD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.1
raikhan562

Hey, I’ve five years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of webs Περισσότερα

$35 AUD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.7
$100 AUD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
Steenbergen

My editing and proofreading services include: - Meticulously reworking content for grammatical accuracy - Reducing wordiness - Providing a consistent voice - Smoothing transitions between topics - Correcting pu Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.3
$40 AUD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
Panikker

I am a professional writer of all genres; from blogs and lifestyle articles, to web-content and academic documents. I proofread and edit all genres of written work. Relevant Skills and Experience Please visit my profi Περισσότερα

$40 AUD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
3.5
erinkennedy

Hi I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in the project since it's my area Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8