Κλειστό

Edit Something

56 freelancers are bidding on average $89 for this job

happymarli

Hi, May I know the total word count of your paper? When is the deadline? I will adjust my rate once I know. Why hire me? I'm an experienced proofreader/editor with a postgraduate background. I strive for complete a Περισσότερα

$53 CAD σε 3 μέρες
(1679 Αξιολογήσεις)
8.8
thelords

I will be the best candidate for this task (being the winner of a writing competition held here on [url removed, login to view])...I have experience in this sort of task (this kind of task can be taken care of effectively and effici Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
5.9
anumehsan

Hello there I am an excellent academic writer and can edit your work to make it look and sound more professional

$90 CAD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
5.6
gempet69

I am a US-based, native English speaker. I hold a Master of Fine Arts degree in Creative Writing. I specialize in proofreading, editing, academic writing, and grammar issues. I teach high school English, and I can writ Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.2
Hoffman24

Hi, If you have plans for an eBook or a book, you need an experienced writer who is very organized and detailed. Having written dozens of e-books and books throughout the years, you can rest assured that you are putti Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
walterrobertt

Hi, I’ve been in the academic writing field for the past many years. What’s more! I have taught professional writing for many years at the university level, and I’m obsessed with impeccable grammar and spelling. My Περισσότερα

$88 CAD σε 2 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.4
georgiagreville

Hi, my name is Georgia and I'd love to assist with your project. As a bit of background about me, I'm a recent graduate of the University of Queensland, ranked in the top 30 universities worldwide, where I completed my Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.9
sharonbutlion

My name is Sharon and I'm an experienced English editor. I am proficient in both British English and American English having worked for the US market for many years. I have many years of experience in corrective writi Περισσότερα

$77 CAD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
RobynCottew

I have bid for two hours work, or 2000-3000 words, as I don't know how long your paper is. I am experienced in proof reading and editing many academic and scientific papers, theses and PhD proposals. I am a native Engl Περισσότερα

$57 CAD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.7
$123 CAD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.7
jaime4444

Hello, I would be happy to help proofread and edit your paper. Please see samples of my writing work at [url removed, login to view] and my reviews here on Freelancer. Thank you, Jaime

$30 CAD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
JoyceConyers

My proofreading and editing service includes: • Full grammar, punctuation, and spelling checks • Tense issues • Rephrasing occasional poor sentence structure  • Readability • Consistency • Brevity c Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
editing4u121

Hi there. I would like to help you. I am an exceptional editor and proof reader. I have supervised over 50 theses and edited over 80 as well other books and articles. I have also written several academic articles and I Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.1
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$80 CAD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
gabylevesque

Greetings from a Nova Scotian, Check out my profile and if you like what you see, connect with me on chat. All my work is original – no plagiarism - no sub-contracting. GREAT REVIEWS. YOU HIRE ME, YOU GET ME. Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$45 CAD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
$60 CAD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
naylammorton

I am a native English speaker. I have my bachelors degree in English and business education. I have been teaching for over 14 years, so I proofread, edit and give feedback on a daily basis. I charge .005 USD (half a pe Περισσότερα

$30 CAD σε 2 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.2
$110 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
anitavoi

Hello, dear employer! My name is Ana and I work full time as a qualified EFL English teacher and part-time I am a freelancer. Being a teacher, one of my daily occupations is correcting and improving stu Περισσότερα

$60 CAD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8