Κλειστό

Edit Something

61 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $89 γι' αυτή τη δουλειά

happymarli

Hi, May I know the total word count of your paper? When is the deadline? I will adjust my rate once I know. Why hire me? I'm an experienced proofreader/editor with a postgraduate background. I strive for complete a Περισσότερα

$53 CAD σε 3 μέρες
(1546 Αξιολογήσεις)
8.7
thelords

I will be the best candidate for this task (being the winner of a writing competition held here on freelancer.com)...I have experience in this sort of task (this kind of task can be taken care of effectively and effici Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
5.0
georgiagreville

Hi, my name is Georgia and I'd love to assist with your project. As a bit of background about me, I'm a recent graduate of the University of Queensland, ranked in the top 30 universities worldwide, where I completed my Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.7
anumehsan

Hello there I am an excellent academic writer and can edit your work to make it look and sound more professional

$90 CAD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
4.9
BethBellor

I have been a full-time editor for 26 years, with experience in academic papers, public policy reports, scientific white papers, health education programs, and newspapers. I pay meticulous attention to detail while pre Περισσότερα

$95 CAD σε 2 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.0
walterrobertt

Hi, I’ve been in the academic writing field for the past many years. What’s more! I have taught professional writing for many years at the university level, and I’m obsessed with impeccable grammar and spelling. My Περισσότερα

$88 CAD σε 2 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.0
gempet69

I am a US-based, native English speaker. I hold a Master of Fine Arts degree in Creative Writing. I specialize in proofreading, editing, academic writing, and grammar issues. I teach high school English, and I can writ Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.5
sharonbutlion

My name is Sharon and I'm an experienced English editor. I am proficient in both British English and American English having worked for the US market for many years. I have many years of experience in corrective writi Περισσότερα

$77 CAD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.3
Hoffman24

Hi, If you have plans for an eBook or a book, you need an experienced writer who is very organized and detailed. Having written dozens of e-books and books throughout the years, you can rest assured that you are putti Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
$123 CAD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.5
RobynCottew

I have bid for two hours work, or 2000-3000 words, as I don't know how long your paper is. I am experienced in proof reading and editing many academic and scientific papers, theses and PhD proposals. I am a native Engl Περισσότερα

$57 CAD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
jaime4444

Hello, I would be happy to help proofread and edit your paper. Please see samples of my writing work at www.acresearch and my reviews here on Freelancer. Thank you, Jaime

$30 CAD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$45 CAD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
JoyceConyers

My proofreading and editing service includes: • Full grammar, punctuation, and spelling checks • Tense issues • Rephrasing occasional poor sentence structure  • Readability • Consistency • Brevity c Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$80 CAD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
$60 CAD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
editing4u121

Hi there. I would like to help you. I am an exceptional editor and proof reader. I have supervised over 50 theses and edited over 80 as well other books and articles. I have also written several academic articles and I Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
$110 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
naylammorton

I am a native English speaker. I have my bachelors degree in English and business education. I have been teaching for over 14 years, so I proofread, edit and give feedback on a daily basis. I charge .005 USD (half a pe Περισσότερα

$30 CAD σε 2 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.1
brookjones

Are you in search of a reliable, professional, and credible writer? Look no further since a qualified and competent writer is here at your service. Am a graduate in Software engineering, MBA in project management and a Περισσότερα

$55 CAD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8