Ακυρώθηκε

Edit and proofread of an English translation

Hi,

A freelancer translated for me a text to English. I need now a double-check by another Freelancer (English native speakers only!) of these words.

I will send files to the freelancer that I will choose for the project.

I offer 50 CAD max per 1000 words.

Payment will be done after verification of the job.

Regards.

Δεξιότητες: Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Διόρθωση, Μετάφραση

Δείτε περισσότερα: edit something educational research, edit something educational , edit something education, edit something essay homework, help edit something, edit something new research, sermon edit something, edit something write content, edit something urgently, edit something

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Calgary, Canada

ID Εργασίας: #14679419