Απονεμήθηκε

Develope a child sponsorship compenent for Joomla - Repost

Hello, I am wondering if you ended up completing this project and if you would be willing to do it again. We are an international organization working with orphaned children in Tanzania. We are interested in using JoomDonations on our website and for child sponsorship, and will need help to integrate it. We are looking for a solution that allows donors to donate in any currency WITHOUT leaving the site, using EITHER paypal or a credit card. We also want to change our child sponsorship system, as you cannot currently process payment through the same system. Please let us know your bid. Thanks for your help!

Ικανότητες: Javascript, Joomla, MySQL, PHP

Περισσότερα: site develope, develope a website, do i need a credit card for paypal, Tanzania, sponsorship, develope website, child, need international credit card, want international credit card, payment credit card payment joomla, website develope, change paypal solution, joomla paypal credit card processing, paypal credit card integration joomla, joomla paypal credit system, credit card payment joomla site, joomla children website, process payment joomla, integrate payment joomla, paypal joomla integrate, paypal system joomla, payment joomla credit card, joomla credit payment, integrate paypal joomla website, integrate paypal joomla site

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) East Haven, Tanzania, United Republic of

Ταυτότητα Εργασίας: #6625050

1 freelancer is bidding on average $150 for this job

gustavorg

Hired by the Employer

$150 USD σε 5 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.1