Ολοκληρωμένο

Design database for secured  login and account details

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using SQL. Write a sql script to create secure logging functionality. I need someone to design the database on how to securely store login, account details in MySql.

I already have a basic script and need help to upgrade that scrip.

Ικανότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, MySQL, SQL

Περισσότερα: i will provide the server details to communicate database and share the google play store account, login system database design, login page database design, login account details youtube, php login logout database, creating login logout database, rapidshare account details script, web login logout database, web php login whitout database, create login without database, login application database java, php login page database, php login without database, login form database, create login page database

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Irving, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #14088344

Ανατέθηκε στον:

msalahii

Hey man, I edited my bid, you can accept it now and please after accept it create a milestone to start working on your project immediately Thanks

$55 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.2