Ακυρώθηκε

Multi-threaded functions in Delphi

I want to call Web-API functions from another thread and return the results back to my main thread in an already existing software project.

The functions I want threaded are:

function bfngListEvents

function bfngListMarketBook

function bfngListMarketCatalogue

Which can be found here:

[url removed, login to view]

Δεξιότητες: Delphi

Δείτε περισσότερα: market software project delphi, software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, software write edid, software write websites idea, software write book images, software write books, software write protection, free software write book, software write book, software write technical manual

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Gold Coast, Australia

ID Εργασίας: #11793560

1 freelancer κάνει προσφορά με μέσο όρο $250 γι' αυτή τη δουλειά

cheapgetcode

I can do it.When u need?

$250 AUD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0